woensdag, september 23, 2009

Publicaties tot en met 16 september

3 september

Parool
Onderwijs. Kop: ‘Geen vertrouwen in As Siddieq.’ Sharon Dijksma gisteren in de tweede kamer.
Trouw
Onderwijs. Kop: ‘Bestuur As Siddieq heeft genoeg tijd gehad.’ Stuk van Godfried Lambriex. ‘Maatregelen hebben niets te maken met inperking van vrijheid van onderwijs.’
Noordhollands Dagblad
Economie. Kop: ‘Kruideniersstad.’ Over plan Asscher winkels op zondag open.

4 september

Spits
Veiligheid. Kop: ‘Buren maken buurt veiliger.’ Over uitkomsten enquête onder bewonerspanel over veiligheid.

5 september

Parool
Openbare ruimte. Kop: ‘Definitief ontwerp Witte de Withstraat.’

7 september

AT5
Parkeren. Onderwerp: ‘Caravan neemt vier parkeerplaatsen in beslag.’ Kort commentaar Coos Hoebe. (AT5 journaal, item start op 6.40 minuten.)
Parool
Openbare ruimte. Kop: ‘Meer stallingen en rekken voor fietsen.’

8 september

Parool
Handhaving. Kop: ‘Handhaven op zondag: weinig effect.’
Telegraaf
Veiligheid. Kop: ‘Buren maken omgeving veilig.’ Over uitkomsten enquête onder bewonerspanel over veiligheid.
Binnenlands Bestuur
Welzijn. Kop: ‘Zorg over christelijke hoerenaanpak.’ Fracties in de Amsterdamse gemeenteraad maken zich zorgen over mogelijke evangelisatie door hulporganisatie Scharlaken Koord bij het door de gemeente ondersteunde uitstapprogramma voor prostituees. Scharlaken Koord is onderdeel van de christelijke stichting Tot Heil des Volks.

9 september

Nederlands DagbladW
Welzijn. Kop: ‘Wethouder: scharlaken koord werkt neutraal.’
Parool
Welzijn. Kop: ‘Open dag in opgeknapt Ouder-Kind-Centrum.’
Amsterdams Stadsblad
Openbare Ruimte. Kop: ‘Eén fietsparkeerplek per woning Baarsjes.’
Welzijn. Kop: ‘Deelnemers gezocht voor Mixen in Mokum.’ Oude en nieuwe Amsterdammers leren elkaar beter kennen.
Welzijn. Kop: ‘Viering opening Ouder Kind Centrum.’
Veiligheid. Kop: ‘Liever goede buur dan politie.’
Openbare ruimte / handhaving. Kop: ‘Controleurs niet op zondag aan het werk.’
Openbare ruimte. Kop: ‘Breder fietspad in Witte de Withstraat.’
Echo
Veiligheid. Kop: ‘Goede buur is belangrijk.’ Over uitkomsten enquête onder bewonerspanel over veiligheid.
Sport/ontspanning. Kop: ‘Shiatsu workshop’. Van GoYuMe.
Wonen/openbare ruimte. Kop: ‘Loop de Monumentenroute.’ Tijdens monumentendag 12 september
Wonen/openbare ruimte. Kop: ‘Passébuurt wordt Chassébuurt.’ Over Chassétour.Openbare ruimte.
Wonen/Bouwen. Kop: ‘Jongeren slopen parkeergarage’. En starten daarmee renovatie Mercatorplein.

Parkeren/openbare ruimte. Kop: ‘Fietsparkeerplekken.’ Meer fietsenrekken en buurtstallingen.
Welzijn. Kop: ‘Open huis Ouder Kind Centrum.’
Openbare ruimte/handhaving. Kop: ‘Handhaven op zondag.’
Openbare ruimte. Kop: ‘Definitief ontwerp Witte de With.’
Kunst. Kop: ‘Droompjes.’ Expositie bij MLB, Witte de Withstraat.
Stadsdeelraad. Kop: ‘Op weg naar West.’ Bewonersavonden over fusie vier westelijke stadsdelen.

10 september

Parool
Parkeren. Kop: ‘Parkeerperikelen’. Als vergunninghouder van een parkeerplaatsje in De Baarsjes schaam ik me met regelmaat diep wat mijn bezoek moet doorstaan om bij mij een bord boerenkool met worst te komen eten.
Leefomgeving. Kop: ‘Mooie verhalen uit eigen buurt’. Kinderen van groep 6 tot en met 8 kunnen op de website www.buurtenstad.nl de geschiedenis van hun eigen wijk leren kennen. In De Baarsjes komt de Slatuinenweg met zijn kleine woninkjes aan bod.
Onderwijs. Kop: ‘Meten met twee maten bij As Siddieq’. De islamitische basisscholengemeenschap As Siddieq is wederom in het nieuws.
Integratie. Kop: ‘Mixen in Mokum in de Tagerijn’. Een nieuw project in De Baarsjes moet oude en nieuwe Amsterdammers bewuster maken van elkaar, hun stadsdeel en de stad.
Reformatorisch Dagblad
Welzijn. Kop: ‘Amsterdam blijft achter Scharlaken Koord staan’. In Amsterdam is de laatste tijd al vaker uitvoerig over door de gemeente gesubsidieerde projecten van christelijke organisaties gesproken. Zo stapte voorzitter Verburg van stadsdeel De Baarsjes in januari op na kritiek op de aanbesteding van het jeugdwerk aan Youth for Christ.

11 september

Parool
Bestuurlijke vernieuwing. Kop: ‘Op reis naar West, het nieuwe stadsdeel’. In De Baarsjes, mogen burgers van het bestuur meepraten over deze 'reis' en de 'bagage' die mee moet naar het nieuwe stadsdeel.

12 september


Parool
Sport. ‘Sportdag op Balboaplein’. Vandaag is het Jeugdsportdag in De Baarsjes.

14 september

Parool
Milieu/Leefomgeving. Kop: ‘Surinameplein zondag plek van ontmoeting’. Het Surinameplein verandert zondag in 'een plek van ontmoeting' tussen De Baarsjes en Oud-Zuid.

Fusie stadsdelen. Kop: ‘Stadsdeel West, hoe bedoelt u?’ Per bakfiets trokken raadsleden en bestuurders zaterdag de straat op om mensen te attenderen op het stadsdeel West.

15 september

Parool
Economische Zaken. Kop: ‘Ondernemen in het bloed.’ GoYuMe in Jan Evertsenstraat mag ‘na drie jaar knokken van het stadsdeel eindelijk koffie schenken’.

16 september

Parool
Welzijn. Kop: ‘Baarsjes/Bos en Lommer’. In De Baarsjes en Bos en Lommer zoekt vrijwilligersorganisatie Home-Start naar ervaren opvoeders.
Veiligheid. Kop: ‘Advocaat niet vrij om te zeggen waar B. is’. Verdacht van steekpartij Jan Evertsenstraat.
Wonen. Kop: ‘Mercatorbad vraagt meer subsidie.’ Als het stadsdeel niet over de brug komt dreigt een faillissement.
Echo

Welzijn jeugd. Kop: ‘Jeugdsportdag op Balboaplein.’
Economische Zaken. Kop: Braderie’ In Jan evertsenstraat en op Mercatorplein.
Kunst. Kop: ‘Slaves of Holland’. Expositie in Meneer de Wit
Fusie stadsdelen. Kop: ‘Loop mee door stadsdeel West.’ Op autovrije zondag.
Fusie stadsdelen. Kop: ‘Bakfiets vol bagage voor West.’
Welzijn. Kop: ‘Elke week iets leuks.’ Olympia Circus.
Milieu / verkeer. Kop: ‘Autovrije zondag op Surinameplein.
Milieu. Kop: ‘Zon op je dak.’
Amsterdams Stadsblad

Fusie stadsdelen. Kop: ‘Buurtbewoners doen zegje over fusie.’

Publicaties tot en met 3 september

27 augustus

Nova
Onderwijs. Kop: ‘Vertrouwen in As Siddieq opgezegd.’ Onderwijs-wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) heeft vandaag het vertrouwen opgezegd in het bestuur van de Amsterdamse islamitische bassisschool As Siddieq. Dat deed hij na een gesprek met het bestuur.
Trouw
Onderwijs. Kop: ‘As Siddieq financieel aangepakt.’
NRC Handelsblad
Onderwijs. Kop: ‘Amsterdam zegt vertrouwen op in As Siddieqschool.’
Telegraaf
Onderwijs. Kop: ‘Dijksma gaat As Siddieq korten.’
RTL Nieuws
Onderwijs. ‘Islamitische school financieel gekort.’
Volkskrant
Onderwijs. Kop: ‘Asscher zegt vertrouwen in Islamitische school op.’
Nova
Onderwijs. ‘Vertrouwen in As Siddieq opgezegd.’ O.a. interview met Godfried Lambriex

28 augustus

Parool
Onderwijs. Kop: ‘Sluiting As Siddieq mogelijk.’ Strafkortingen totaal zes ton.
Leidsch Dagblad
Onderwijs
. Kop: ‘Islamitische basisschool gekort.’
Volkskrant
Onderwijs. Kop: ‘Rijk én Amsterdam draaien subsidiekraan dicht voor moslimschool.’
Nederlands Dagblad
Onderwijs. Kop: ‘Moslimschool verliest subsidies.’
Algemeen Dagblad
Onderwijs. Kop: ‘Islamitische basisschool raakt tonnen subsidie kwijt.’

29 september

Trouw
Onderwijs. Kop: ‘Aanpak As Siddieq past niet bij stijl PvdA.’ Reactie van oud-leerling As Siddieq.
Parool
Stedelijke vernieuwing. Kop: ‘Minder stenig Mercatorplein.’

1 september

RTV Noord-Holland
Stedelijke vernieuwing. Kop: ‘Amsterdams Mercatorplein weer op de schop.’ Interview met Ab Cherribi.

2 september

Parool
Openbare ruimte. Kop: ‘Geen meerpaal? Bootje weg!’. 60 bootjes weggesleept in Baarsjes.
Metro
Stedelijke Vernieuwing. Kop: ‘Mercatorplein: jongeren slopen garage.’
Echo
Kop: ‘Lustrum BaBo.’5-jarig bestaan BaarsjesBorrel.
Onderwijs. ‘Godfried Lambriex zet subsidie aan As Siddieq stop.
Welzijn. Kop: ‘Allochtonen moeten op de fiets.’ Interview met Coos Hoebe.
Openbare Ruimte. Kop: ‘Bootbezitters opgepast.’ Controles binnenhavengeld.
Kop: ‘Workshop bankieren via internet.’ In bibliotheek Mercatorplein.
Welzijn. Kop: ‘Beleidsplan Mantelzorg.’
Amsterdams Stadsblad
Stedelijke vernieuwing. Kop: ‘Jeugd sloopt parkeergarage.’ Start renovatie Mercatorplein
Onderwijs. Kop: ‘As Siddieq 635.000 euro gekort.’
Onderwijs. Kop: ‘Baarsjes onderzoekt brede school.’

3 september

Parool
Onderwijs. Kop: ‘Geen vertrouwen in As Siddieq.’ Sharon Dijksma gisteren in de tweede kamer.

Publicaties tot en met 27 augustus

21 augustus

Parool

Veiligheid. Kop: ‘D66: gemeente gevaar vrijheid’. Door overheidsingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen neemt de vrijheid in Amsterdam af, aldus D66-fractievoorzitter Ivar Manuel. ‘Neem het blowverbod in De Baarsjes. Dat heeft ertoe geleid dat hangjongeren zijn verdwenen. Maar het verbod is blijven bestaan. Als een hippie daar een stickie rookt, loopt hij het risico in overtreding te zijn.’
Veiligheid. Kop: ‘Getuige van overval Chinees gezocht.’

Openbare Ruimte. Kop: ‘Ontdekkingsreiziger in het landschap.’ Interview met landschapsarchitecte die in Baarsjes een ‘kijktuin’ ontwierp in opdracht van Ymere.

22 augustus

Parool
Onderwijs. Kop: ‘Aanpakken As Siddieq kansloos’. Zelfs als de Onderwijsinspectie tekortkomingen constateert, zal dat waarschijnlijk geen consequenties hebben. Dat zeggen verscheidene deskundigen.
Wonen. Kop: ‘Begin herinrichting Mercatorplein’.
Economische Zaken. Kop: ‘Kampioen ondernemer’. Wedstrijd van ondernemershuis west.

24 augustus

Parool
Fusie stadsdelen. Kop: ‘Stoelendans bij de PvdA begonnen.’ In West worden de namen van de huidige stadsdeelvoorzitters Godfried Lambriex (De Baarsjes), Jeroen Broeders (Bos en Lommer) en Martien Kuitenbrouwer (Westerpark) genoemd.
AT5
Fusie stadsdelen. Kop: ‘Mening gevraagd over nieuw stadsdeel West.’
Sargasso.nl
Welzijn. Kop: ‘Rollenspel en training voor bewoners als oplossing tegen hangjongeren?’ Over cursus ‘omgaan met hangjongeren’. (
http://sargasso.nl/archief/2009/08/24/rollenspel-en-training-voor-bewoners-als-oplossing-tegen-hangjongeren/)

25 augustus

Parool
Wonen. Kop: ‘Begin werkzaamheden Mercatorplein.’

26 augustus

Metro
Wonen. Kop: ‘Verkoopstart van project De Wending.’Amsterdams Stadsblad
Onderwijs. Kop: ‘Spreekuur over schoolkeuze.’ Ouders met jonge kinderen kunnen hier terecht voor deskundig advies over de vraag: welke type onderwijs past het best bij mijn kind?
Wonen. Kop: ‘Start bouw Mercatorplein.’
Echo
Onderwijs. Kop: ‘Dikke pret met Kidspas.’ Lambriex deelt kidspas uit op basisschool De Roos.
Onderwijs. Kop: ‘Advies bij keuze basisschool.’ Stadsdeel is 19 augustus gestart met schoolkeuzespreekuur.
Milieu. Kop: ‘Chemisch afval.’ Chemokar komt 29 augustus langs.
Fusie Stadsdelen. Kop: ‘Praat mee over stadsdeel.’
Jeugd / Welzijn. Kop: ‘Finale Zomerspelen.’
Kunst & cultuur. Kop: ‘Bellydance en zumba.’ 1 september start Bollywood-dansseizoen weer.
Wonen. Kop: Start werkzaamheden Mercatorplein.’

27 augustus

Telegraaf
Fusie stadsdelen. Kop: ‘Meedenken over West.’ParoolFusie stadsdelen. Kop: ‘Meedenken over West.’ In elk stadsdeel gaan deelraadsleden en dagelijks bestuurders daarom de straat op onder het motto 'Op weg naar West'. Er komen vier avonden voor organisaties zoals ondernemersverenigingen, gehandicaptenplatforms, kunstenaarscollectieven en bewoners.
Nova
Onderwijs. Kop: ‘Vertrouwen in As Siddieq opgezegd.’ Onderwijs-wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) heeft vandaag het vertrouwen opgezegd in het bestuur van de Amsterdamse islamitische bassisschool As Siddieq. Dat deed hij na een gesprek met het bestuur.
Trouw
Onderwijs. Kop: ‘As Siddieq financieel aangepakt.’
NRC Handelsblad
Onderwijs. Kop: ‘Amsterdam zegt vertrouwen op in As Siddieqschool.’
Telegraaf
Onderwijs. Kop: ‘Dijksma gaat As Siddieq korten.’


Publicaties tot en met 19 augustus

14 augustus

Parool
Onderwijs. Kop: ‘Weer kinderen tellen in strijd tegen verzuim’. Actie aan begin schooljaar.SpitsOnderwijs. Kop: ‘Neuzen’. Bureau leerplicht gaat neuzen tellen aan begin schooljaar.

15 augustus

Parool
Onderwijs. Kop: ‘As Siddieq sluit andere culturen uit.’ Orthodoxe islamitische scholen bieden geen enkele ruimte aan andere culturen en geloven. Zij werken de integratie tegen. Niet-moslimleraren op deze scholen worden vriendelijk, met alle egards, maar niet als volwaardige collega's behandeld. Dit stelt onderwijzeres Hennie Metsemakers, die een jaar gewerkt heeft bij de As Siddieqschool, nadat deze twee van de drie gesloten scholen van Siba (Stichting Islamitische Basisscholen Amsterdam) had overgenomen.

17 augustus

Parool
Onderwijs. Kop: ‘Ten Minste vijftig euro boete bij luxeverzuim.’ Bureau Leerplicht heeft de indruk dat vanmorgen minder kinderen spijbelden dan vorig jaar.
Onderwijs. Kop: ‘Ascher: As Siddieq zo nodig sluiten.’ De As Siddieqschool moet dicht als die integratie tegenwerkt, vindt PvdA-wethouder Lodewijk Asscher. Hij reageert op een brief van een ex-onderwijzeres van de school in Het Parool over de praktijken op school. Volgens haar wordt geen ruimte geboden aan andere culturen dan de islamitische.
Elsevier
Onderwijs. Kop: ‘Wethouder wil moslimschool ‘mogelijk sluiten.’ De Amsterdamse As Siddieqschool moet sluiten als de school integratie tegengewerkt. PvdA-wethouder Lodewijk Asscher zegt 'geschokt' te zijn door de aantijgingen van een oud-lerares, die zegt dat de school geen enkele ruimte geeft aan andere culturen en geloven.

18 augustus

Trouw
Onderwijs. Kop: ‘Te lang op vakantie mag echt niet meer.’ Artikel over luxe schoolverzuim-actie van Bureau Leerplicht.
Metro
Onderwijs. Kop: ‘As Siddieqschool weer in opspraak.’ De orthodox islamitische basisschool As Siddieq vormt kin deren tot onverdraagzame, eenkennige en haatdragende mensen, volgens oud-lerares Hennie Metsemakers. Wethouder Asscher reageert geschokt en wil een gesprek met het schoolbestuur, maar de school verwerpt de kritiek.
Parool
Openbare Ruimte. Kop: ‘Bestuurders zien idee van Raad niet zitten.’ Het stadsbestuur negeert de vraag van de gemeenteraad naar een strenge, eenduidige aanpak van graffiti op straat. (Beleid in Oud-West, Westerpark en De Baarsjes).

19 augustus

Parool
Onderwijs. Kop: ‘Advies bij keuze voor basisschool.’ De Baarsjes begint vandaag het schoolkeuzespreekuur voor basisscholen.
Amsterdams Stadsblad
Wonen. Kop: ‘Start verkoop van De Wending.’ Op zaterdag 22 augustus informatiemiddag in Het Sieraad, verkoop start 27 augustus.
Autovrije zondag. Kop: ‘Loop West. Vier kilometer door vier stadsdelen die stadsdeel West gaan vormen. Op 20 september.
Echo
Wonen. Kop: ‘Nieuwbouw De Wending.’Onderwijs: ‘Neuzen tellen op basisscholen.’ Bureau Leerplicht telt leerlingen op alle basisscholen De Baarsjes.’


Publicaties tot en met 12 augustus

24 juli

Nieuws uit Amsterdam
Ruimtelijke ordening/Verkeer. Kop: ‘Geen Baarsjes Bike’. Studenten van de Hogeschool van Amsterdam opperden in hun
plan om fietsen te stimuleren onder andere om Baarsjesbewoners met een laag inkomen gratis een fiets te geven. Wethouder Coos Hoebe (GroenLinks) laat weten dat het plan geen elementen bevat die direct uitvoerbaar zijn.
Parool
Inburgering. Kop:’Zuidoost burgert snel in’. Zuidoost heeft vorig jaar veel meer mensen laten inburgeren dan gepland. Het succes is onder meer te danken aan de zogeheten versnellingsproef . In De Baarsjes bleek deze methode ook een succes.

27 juli

Parool
Bestuurlijke vernieuwing. Kop: ‘Gemeente benoemt vier 'kwartiermakers', die Oost, Zuid, West en Nieuw-West gaan voorbereiden’. In West (Westerpark, Oud-West, De Baarsjes en Bos en Lommer) wordt het Quint Meijer, interim-manager en procesmanager, voorheen partner van De Roo Interim.
Parkeren. Kop: ‘Bewonersonderzoek over parkeren’. Meer dan de helft van de bewoners rond de Willem de Zwijgerlaan en Admiralengracht is positief over de mogelijke bouw van een ondergrondse parkeergarage in hun omgeving, zegt het stadsdeel na een enquête.

28 juli

Parool
Verkeer/leefomgeving. Kop:’Autovrije dag: oproep voor ideeën’. Zondag 20 september verandert het Surinameplein tijdens de autovrije dag in 'een knooppunt van ontmoeting.

29 juli

Telegraaf
Parkeren. Kop:’Auto’s onder de grond parkeren’. Meer dan de helft van de bewoners rond de Willem de Zwijgerlaan en Admiralengracht (60%) staat positief ten opzichte van de mogelijke bouw van een ondergrondse parkeergarage in hun omgeving.
Echo
Cultuur. Kop: ‘De tent van mijn tante’. Theatergezelschap De Tent van mijn Tante speelde afgelopen week een familievoorstelling in het Rembrandtpark. Bewoners van Slotervaart en De Baarsjes konden kosteloos kennismaken met theater.
Westermoskee. Kop:’Heropening zaak Westermoskee’. De Raad van State moet een inwoner van Amsterdam opnieuw de kans geven om zijn bezwaren tegen de bouw van de Westermoskee en woningen aan de Baarsjesweg te laten behandelen door de Amsterdamse rechtbank.
Inburgering. Kop: ‘Varend Inburgeren’. Varend Inburgeren organiseert samen met Stadsdeel De Baarsjes, Wij Amsterdammers en AKROS in de maand september vaartochten voor Amsterdammers van alle culturen.
Welzijn/jongeren. Kop: ‘Funboksen’. Vanaf 11 augustus worden er gratis bokslessen door professionele trainers gegeven in basisschool Corantijn.
Parool
Welzijn. Kop:’ Akros mag cursussen blijven geven’. Het nu lopende contract van De Baarsjes met de instelling wordt tot 1 januari 2010 verlengd. “Om de continuïteit te waarborgen voor het huidige aanbod”, zegt het stadsdeel.
Amsterdams Stadsblad
Welzijn/jongeren. Kop: ’Nieuwe straatcoaches in stad’. De straatcoaches van beveiligingsbedrijf To Serve and Protect (TSAP) zijn hun aanbesteding van Stichting Aanpak Overlast Amsterdam kwijt. Per 1 oktober lopen er 60 tot 80 Trigion-straatcoaches rond in Slotervaart, Osdorp, Oud-West, De Baarsjes, Noord, Zeeburg en Centrum.

30 juli

Telegraaf
Leefomgeving. Kop: ‘Studenten maken van Baarsjes fietswalhalla’. Stadsdeel De Baarsjes is zo enthousiast over het fietsstraten- en fietsgaragesplan van studenten van de Hogeschool Amsterdam, dat zij door de portefeuillehouder zijn uitgenodigd hun ontwerp toe te lichten.
AT5
Leefomgeving. Kop: ‘Studenten-fietsplannen in trek bij De Baarsjes’. De plannen voor een fietsvriendelijke wijk van studenten bouwtechnische bedrijfskunde zijn door stadsdeel De Baarsjes enthousiast beantwoord.

3 augustus

Volkskrant
Milieu. Kop: ‘Speciale coaches maken allochtonen milieubewust’. Aktoua, een Nederlands-Marokkaanse die inburgeringscursussen geeft in de Amsterdamse deelgemeente De Baarsjes, heeft haar training voor milieucoach bijna afgerond.

4 augustus

Parool
Veiligheid. Kop: ‘Autokraker heeft pech en wordt gepakt’. Een autokraker in De Baarsjes is vannacht gepakt toen hij op zijn fiets aan de politie trachtte te ontkomen.

5 augustus

Parool
Veiligheid. Kop: ‘Café Marco Polo tot nader orde op slot’. Café Marco Polo in de Marco Polostraat (De Baarsjes) is gisteren gesloten op last van locoburgemeester Lodewijk Asscher.
Echo
Wonen. Kop: ‘Workshop huiseigenaren’. De workshop 'Activeer uw VvE' wordt op woensdag 9 september nogmaals gehouden.
Cultuur. Kop: ‘Voorstelling Socrates op straat ‘. Acteur Patrick Mathurin organiseerde afgelopen zaterdagmiddag en -avond een feest in de Van Rensselaerstraat.
Veiligheid. Kop: ‘Schietincident in café Marco Polo in Baarsjes’. Café Marco Polo aan de Marco Polostraat in Amsterdam De Baarsjes is gisteren op last van de gemeente dichtgetimmerd vanwege een eerder schietincident.
Welzijn/jongeren. Kop: ‘Party in speeltuinen’. De hele zomer, elke middag van 14.00 tot 16.00 is het 'Speelparty' in de speeltuinen in De Baarsjes.
Welzijn/jongeren. Kop: ‘Mobiele speeltuin’. De mobiele speeltuin gaat komend schooljaar weer van start op de scholen in De Baarsjes.
Welzijn/jongeren. Kop: ‘Kidspas’. De Kidspas geeft kids tussen de 6 tot 12 jaar recht op allemaal leuke extra's.
Sport/jongeren. Kop: ‘Baarsjes Beach’. In De Baarsjes zijn nog maar net de Lentespelen achter de rug. Toch is het al weer tijd voor het zomerkampioenschap.
Welzijn. Kop: ‘Steun bij rouw’. Humanitas, afdeling Amsterdam, start in september met een lotgenotengroep voor mensen in de rouw. De bijeenkomsten worden gehouden bij Humanitas, afdeling Amsterdam, op het Surinameplein 122.
Parkeren. Kop:’Ondergronds parkeren’. Meer dan de helft van de bewoners rond de Willem de Zwijgerlaan en Admiralengracht staat positief ten opzichte van de mogelijke bouw van een ondergrondse parkeergarage in hun omgeving.
6 augustus

Parool
Kunst. Kop: ‘Wegdromen in De Baarsjes’. Het ene moment sta je doodgewoon in de Witte de Withstraat, het volgende moment waan je je Alice in Wonderland. Welkom in het Illuseum, een wonderkabinet in De Baarsjes.

12 augustus

Echo
Ruimtelijke ordening. Kop: ‘Werkzaamheden Mercatorplein’. Het Mercatorplein krijgt een nieuwe inrichting. Vanaf half augustus starten de eerste werkzaamheden op het plein.
Veiligheid. Kop: ‘Sluiting café’. Dinsdag 4 augustus is op last van locoburgemeester Asscher café Marco Polo aan de Marco Polostraat 211 gesloten.
Veiligheid. Kop: ‘Auto-inbreker aangehouden’. Op de Postjesweg.
Kunst. ‘Handige poppen’. Workshop handpoppen maken in bibliotheek Mercator.
Wijkaanpak. Kop: ‘Dag van de Wijkaanpak’. De tweede Dag van de Wijkaanpak vindt plaats op vrijdag 25 september in Het Sieraad in stadsdeel De Baarsjes.
Amsterdams Stadsblad
Kunst. Kop: ‘Chassékerk.’ Expositie van kunstenaars uit Amsterdam en heel Europa.
Veiligheid. Kop: ‘Sluiting van café in Marco Polostraat.’
Metro
Wijkaanpak. Kop: ‘Schatkist raakt steeds leger’. Investeringen in de grootste probleemwijken in Amsterdam dreigen spaak te lopen. De Amsterdamse Vogelaarwijken (ook wel krachtwijken of prachtwijken genoemd) zijn in Noord (Oud-Noord, IJplein, Nieuwendam Noord en de Banne), West Slotermeer Noord-Oost en Zuid-West, Geuzenveld, Osdorp-Midden, Kolenkitbuurt, Slotervaart, Oud Bos en Lommer en Baarsjes, Oost (Indische Buurt West en Transvaalbuurt en Zuidoost (E-buurt, Gbuurt en K-buurt).
Parool
Horeca. Kop: ‘Zoektocht naar Balans’. Tijdens de vakantie schrijven politici in zomerse
sferen een eigen variant op de Republiek Amsterdam. Vandaag schrijft Els Iping over de horeca onder andere: De binnenstad houdt niet op bij de grenzen van stadsdeel Centrum. De Pijp, Westerpark en Oud-West hebben al de levendigheid en sfeer van een stadscentrum, maar het begint óók te borrelen in Bos en Lommer en de Indische buurt en in De Baarsjes en Oost zitten de hipste clubs.
Nieuws uit Amsterdam
Bestuurlijk vernieuwing. Kop: ‘Liberalen voorop met kandidaten’. In het nieuwe stadsdeel West zijn Shanta Singh (fractievoorzitter in De Baarsjes) en Ingeborg Baltussen (duo-raadslid Oud-West) in de strijd om lijsttrekker voor D66 te worden.


Publicaties tot en met 22 juli

17 juli

Spits
Jongerenwerk. Kop: ‘Jongerenproject Baarsjes mislukt’. Een project om jongeren uit stadsdeel de Baarsjes aan een zomerbaantje in de kassen van Aalsmeer te helpen, is mislukt
Telegraaf
Jongerenwerk. Kop: ‘Jeugd wil geen werk in kassen’. Een project om jongeren uit stadsdeel de Baarsjes aan een zomerbaantje in de kassen van Aalsmeer te helpen, is mislukt.
RTVNH
Jongerenwerk. Kop:’Vakantieproject De Baarsjes mislukt’. Een project in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes om hangjongeren aan een vakantiebaan te helpen, is totaal mislukt
Parool
Onderwijs. Kop: ‘Basisscholen lopen achterstand in’. Basisscholen in De Baarsjes verbeteren voor het derde achtereenvolgende jaar hun Cito-scores.Reformatorisch Dagblad
Welzijn. Kop: ‘Slechtziende verkoopt sprekende wekker en geluidsmemory’. Aan de Hoofdweg in de multiculturele Amsterdamse wijk de Baarsjes bevindt zich het pand waarin stichting Beleyes is gehuisvest. Slechtzienden runnen de zaak. „Je moet van je zwakke punt je sterke punt maken.”

18 juli

Telegraaf
Politiek. Kop: ‘Tip’. Weet u, ik wil de Partij van de Arbeid ook weer niet helemáál laten verdwijnen, maar dat ene korte bericht over een project in de Amsterdamse wijk De Baarsjes, waarmee dertig lastige jongeren aan een vakantiebaan in de Aalsmeerse kassen moesten worden geholpen vertelt in al zijn simpelheid het hele verhaal van jullie teloorgang.
Parool

EZ. Kop:’Baarsjes wil betere ‘Jan Eef’. De Baarsjes overweegt winkelpanden in de Jan Evertsenstraat op te kopen.

19 juli

AT5
EZ. Kop: ’Baarsjes wil de 'Jan Eef' aanpakken’. De Baarsjes overweegt winkelpanden in de Jan Evertsenstraat op te kopen.Webregio.nlEZ. Kop: ‘Baarsjes wil Jan Evertsen kopen’. Stadsdeel De Baarsjes overweegt winkelpanden in de Jan Evertsenstraat op te kopen.

20 juli

Amsterdam Centraal

Verkeer. Kop: ‘Schildpaddrempels’. Een kleine twee jaar geleden zijn er op de Hoofdweg nabij de kruising met de Arubastraat (De Baarsjes) verkeersdrempels gelegd. Men kan echter met gemak met hoge snelheid over die drempels rijden. Het Stadsdeel wil echter volhouden dat de verkeersveiligheid echt toegenomen is.

21 juli

De Pers

Werkgelegenheid. Kop: ‘Gastarbeiders van de gastarbeiders Communisten en Turken’. Turkse Bulgaren. Geen groep nieuwelingen die zo snel groeit in Nederland. Ze spreken geen woord Nederlands: Bulgaarse mannen bij de Ayasofya Moskee in de Amsterdamse wijk De Baarsjes.

22 juli

Echo
Onderwijs/welzijn. Kop: ‘Taalscholing’. Het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) gaat meer taalscholing aan huis geven aan allochtone vrouwen in De Baarsjes.

Westermoskee. Kop: ‘Heropening zaak Westermoskee’. De Raad van State moet een inwoner van Amsterdam opnieuw de kans geven om zijn bezwaren tegen de bouw van de Westermoskee en woningen aan de Baarsjesweg te laten behandelen door de Amsterdamse rechtbank.
Onderwijs. Kop: ‘Cito-scores weer vooruit’. Basisscholen in De Baarsjes hebben voor het derde achtereenvolgende jaar de Cito-scores verbeterd.
Milieu/verkeer. Kop: ‘Autovrije dag: oproep ideeën’. Op zondag 20 september verandert het Surinameplein tijdens de autovrije dag in een ‘knooppunt van ontmoeting.
Welzijn. Kop: ‘Akros’. Maatschappelijke Participatie in stadsdeel De Baarsjes wordt met ingang van 1 januari 2010 voor een periode van vier jaar definitief gegund aan Akros.
Amsterdams Stadsblad
Onderwijs. Kop:’Leerlingen scoren beter’. Basisscholen in De Baarsjes verbeteren voor het derde achtereenvolgende jaar de CITO-scores.
Onderwijs/Welzijn. Kop:’Vrouwen krijgen taalles van buurvrouw’. Het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) gaat meer taalscholing aan huis aan allochtone vrouwen in De Baarsjes geven. Parkeren. Kop:’Helft bewoners eens met parkeerplannen’. Meer dan de helft van de bewoners rond de Willem de Zwijgerlaan en Admiralengracht staat positief ten opzichte van ondergronds parkeergarages.

dinsdag, juli 21, 2009

Publicaties tot en met 16 juli

10 juli

Parool
Leefomgeving. Kop: ‘Baarsjes holt nog steeds achteruit’. Ik viel van verbazing van mijn stoel na lezen van het artikel 'Blij met Baarsjes, ex-probleemwijk' in het Parool van dinsdag. Gezellig fotootje op de waterfiets in de Admiralengracht bij een verder, in grote lijnen, onzinnig verhaal!

13 juli

Metro
Veiligheid. Kop: ‘Steekincident aan de Orteliusstraat’. Ter hoogte van een coffeeshop aan de Orteliusstraat in Amsterdam De Baarsjes is zaterdagavond een man in zijn gezicht gestoken.
Trouw

Leefomgeving/Kunst. Kop: ‘Filerijder op de A10 krijgt kijkje achter de geluidswal’. Op de grijze geluidswallen langs de snelweg A10 west in Amsterdam zijn sinds kort, over een lengte van 264 meter, vierenveertig grote foto's opgehangen. De foto's van het project 'Schermzicht' zijn in de achterliggende wijken Bos en Lommer, De Baarsjes en Slotervaart genomen.

14 juli

Parool
Dienstverlening. Kop: ‘Elkaar het jawoord geven in Club 8’. Het stadsdeel heeft Club 8, op de Admiraal de Ruijterweg, aangewezen als officiële trouwlocatie.

15 juli

Echo
Dienstverlening. Kop: ‘Meningen verdeeld’. Van 22 juni tot en met 5 juli kon het bewonerspanel van Westerpark vragen beantwoorden over de dienstverlening van het stadsdeel. Als volgend jaar Westerpark, Bos en Lommer, Oud-West en De Baarsjes samengaan, vinden de panelleden het vooral van belang dat er zoveel mogelijk gemeentelijke producten op één locatie aangevraagd kunnen worden.
Welzijn/recreatie. Kop:’Baarsjesborrel’. Er wordt weer een Baarsjesborrel (BaBo) gehouden, deze keer niet in de kroeg, maar in het Rembrandtpark.
Amsterdams Stadsblad
Milieu/parkeren. Kop: ‘Proef met milieuvergunning’. De gemeente start binnenkort een proef met de milieuparkeervergunning in de Stadsdelen De Baarsjes en Westerpark.
Burgerparticipatie. Kop: ‘Bewonerspanel Westerpark heeft 500 leden’. Westerpark gaat fuseren met de stadsdelen Bos en Lommer, De Baarsjes en Oud-West. Samen vormen de stadsdelen het nieuwe stadsdeel West.

16 juli

Nederlands Dagblad

Jongerenwerk. Kop: ‘Jeugd Baarsjes wil niet in kas werken’. Een vakantiewerkproject in het Amsterdamse stadsdeel de Baarsjes is op een fiasco uitgelopen. Hoewel op zo'n dertig jongeren werd gehoopt, hebben slechts drie zich aangemeld.
Parool
Jongerenwerk. Kop:Jeugd Baarsjes wil niet de kas in’. Een project in De Baarsjes om lastige jongeren aan een vakantiebaan in de kassen van Aalsmeer te helpen, is op een fiasco uitgelopen.
AT5

Onderwijs. Kop: ‘Baarsjes Cito-scores weer hoger’. Het percentage havo/vwo-advies steeg afgelopen jaar van 31% naar 41%.

woensdag, juli 15, 2009

Publicaties tot en met 9 juli

3 juli

Nieuws uit Amsterdam

Bestuurlijke Vernieuwing. Kop: ‘Reageer op reactie. Bestuur West moet de wijk in’. De wethouders van het nieuwe stadsdeel West moeten niet op het stadsdeelkantoor blijven zitten, maar moeten de wijk in en aanspreekbaar zijn voor bewoners

4 juli

Nieuws uit Amsterdam

Milieu/Leefomgeving. Kop: ‘De Baarsjes: Nog geen groene daken’. D66 wil dat Stadsdeel De Baarsjes stimuleert dat mensen gras, mos of vetkruid op hun dak laten groeien.
Trouw
Milieu/Leefomgeving. Kop: ‘Met een schone auto eerder een parkeerplek in Amsterdam’. Vanaf oktober start een proefproject in stadsdelen de Baarsjes en Westerpark.

5 juli

Multiculti. Blog.nl
Integratie. Kop: ‘Geen radicalisering maar muzikalisering bij Aslan’. Bij Aslan Muziekcentrum in De Baarsjes in Amsterdam klinkt muziek uit alle windstreken

7 juli

Telegraaf
Parkeren. Kop: ‘Garagehouders dupe parkeerbeleid PCH’. Garagehouders in stadsdeel de Baarsjes zijn het zat! Ondanks dat zij speciale parkeervergunningen hebben voor auto's die bij hen voor reparatie staan, deelt PCH Parkeerservices regelmatig boetes uit.
Metro
Wijkaanpak. Kop: ‘Van der Laan op werkbezoek in West’. Minister Eberhard van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) heeft gisteren een werkbezoek gebracht aan de stadsdelen Bos en Lommer en de Baarsjes.
Milieu/Leefomgeving. Kop: ‘Milieubewust parkeren’. Ondanks kritiek toch proef met milieuparkeervergunningen.
Parool
Wijkaanpak. Kop: ‘Blij met Baarsjes, ex-probleemwijk’. In De Baarsjes en Bos en Lommer kwam wijkenminister Eberhard van der Laan gisteren de wijkaanpak inspecteren. 'Hier is het allemaal begonnen.'
Dienstverlening. Kop: ‘ Blij met Burgerzaken, niet met parkeerdienst’. Bewoners van De Baarsjes zijn blij met de extra openingstijden van de afdeling Burgerzaken.
RTVNH
Wijkaanpak. Kop: ‘Minister bezocht Vogelaarwijken’. Minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie was maandag de hele middag op bezoek in Bos en Lommer en De Baarsjes
Multiculti. Blog.nl

Wijkaanpak. Kop: ‘Van der Laan op werkbezoek in Amsterdam-west’. Minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie heeft gisteren een werkbezoek gebracht aan de Amsterdamse stadsdelen Bos en Lommer en de Baarsjes.

8 juli

AT5
Milieu/Leefomgeving. Kop: ‘Eerder vergunning voor schone auto’. Eigenaren van milieuvriendelijke auto's in Westerpark en De Baarsjes krijgen voorrang bij het uitgeven van een parkeervergunning.
Amsterdams Stadsblad
Bestuurlijke vernieuwing. Kop: 'West: dicht bij burger blijven'. ‘De korte lijnen behouden.’ Dat is het motto waarmee de vier stadsdelen Westerpark, Oud-West, De Baarsjes en Bos en Lommer aan de slag gaan.
Leefomgeving. Kop: 'VROM: Slotervaart herstelt'. In Slotervaart is de leefbaarheid vooruit gegaan in drie buurten, stelt de barometer van het ministerie van VROM. Ook in andere buurten is vooruitgang geboekt, zoals in de Kolenkit-buurt en delen van De Baarsjes.
Wijkaanpak. Kop: 'Minister Van der Laan bezoekt De Baarsjes'. De minister voor Wonen, Wijken en Integratie Eberhard van der Laan bezocht maandag De Baarsjes.
Echo

Wijkaanpak. Kop: 'Van der Laan bezoekt West. De Baarsjes en Bos en Lommer kregen afgelopen maandag hoog bezoek. Eberhard van der Laan, minister voor Wonen, Wijken en Integratie, liet zich rondleiden door de stadsdelen.
Leefomgeving. Kop: 'Parkeerplaatsen weg'. Honderd plaatsen van de Mercatorpleingarage zullen worden bestemd voor parkeervergunninghouders. Dat heeft de stadsdeelraad besloten.
Kunst. Kop: ‘Wolvis en Groeibehang’. In de MLB Galerie, Witte de Withstraat 32A-bg, is afgelopen vrijdag de tentoonstelling Wolvis en Groeibehang geopend van kunstenaar Roel Endendijk.
Jongeren. Kop: 'IJsberg in De Baarsjes'. Tijdens de DubbelFris LenteSpelen eerder dit jaar konden deelnemers ijs voor hun hele school winnen met een skelterrace.
Welzijn. Kop: 'Cursus geld en opvoeden'. Voor ouders met kinderen vanaf 6 jaar is er een gratis cursus over geld en opvoeden.
Parool

Welzijn. Kop: 'Cursus over omgaan met kinderen en geld '. Ouders met kinderen boven de zes jaar kunnen gratis een cursus volgen over 'kinderen en geld' van de organisatie Raster.

9 juli

Zwolse Courant en Veluws Dagblad
Jongeren. Kop:'Vakantiekamp: wapen tegen segregatie'. 1001 Nacht is een antwoord op de gebeurtenissen rond de moord op Theo van Gogh in de herfst van 2004, maar het idee ontstond in het voorjaar van 2003.De stichting wordt financieel ondersteund door stadsdeel Oud West, stadsdeel de Baarsjes, welzijnsorganisatie Combiwel en bijdragen van particulieren en een aantal bedrijven.

blik op nieuws.nl
Werk en inkomen. Kop: ‘Illegaal werk in risicosectoren verder gedaald’. De Arbeidsinspectie heeft in 2008 weer minder illegale arbeid geconstateerd. In de detailhandel voor niet-westerse producten was er iets mis bij 16 procent van de inspecties. In stadsdeel de Baarsjes in Amsterdam lag dit percentage slechts op 5 procent. In De Baarsjes hadden de inspecteurs vooraf informatie uitgedeeld aan ondernemers.

Publicaties tot en met 1 juli

27 juni

Webregio.nl
Veiligheid. Kop: ‘Mislukte overval in de Baarsjes’. Zaterdagmiddag is er een mislukte overval gepleegd op een tabakszaak aan de Marowijnestraat in de Baarsjes.
Parool

EZ. Kop: ‘India aan de Schinkel’. De Baarsjesweg was lange tijd het toneel van een levendige handel in kleding. Het tij is echter gekeerd. In een failliete kledingzaak wordt nu een sikhtempel gebouwd.

29 juni

Parool
Onderwijs. Kop: ‘Woordenschatcursus Joop Westerweel’. Een kleine veertig leraren van basisschool Joop Westerweel hebben een tweejarige cursus afgerond om beter woordenschatonderwijs te kunnen geven.

30 juni

RTVNH
Veiligheid. Kop: ‘Viool Van der Stoep weer terecht’. De dag kan voor violiste Laura van der Stoep niet meer stuk. Haar altviool die voor haar huis in stadsdeel de Baarsjes in Amsterdam werd gestolen, is terecht.


1 juli

Echo
Welzijn. Kop: ‘Yoga in het park’. In de zomer van 2008 organiseerde GoYuMe met veel succes de 'Yoga in the Park'. Ook dit jaar organiseert GoYuMe deze activiteit weer.
Jongeren. Kop: ‘Vakantiewerk’. Stadsdeel De Baarsjes verzorgt deze vakantie drie weken lang vakantiewerk in de tuinbouw.

Kunst. Kop:’Kunst langs de snelweg’. Foto’s op de geluidsschermen langs de A10 geven een doorkijkje op de buurt die achter de schermen ligt, en die globaal de stadsdelen De Baarsjes, Slotervaart en Bos en Lommer beslaat.
Werk en inkomen. Kop: ‘Budgetmarkt.’ De Budgetmarkt op het Columbusplein is afgelopen donderdag goed bezocht.
Veiligheid. Kop: ‘Altviool terug’. De afgelopen week was een nachtmerrie voor Laura van der Stoep uit De Baarsjes.
Parool

Leefomgeving. Kop: ‘Stilstaan., leven en vieren’. Op het Surinameplein werd gisteren het slavernijverleden van Amsterdam weer herdacht.
Kunst.Kop:’Expositie over Krop en Amsterdamse School’. In de gangen en openbare ruimtes van gebouw Het Sieraad, op de Postjesweg, komt volgend jaar een tentoonstelling over de architectuurstroming Amsterdamse School.
Gay Krant
Jongerenwerk. Kop: ‘Baarsjes praat met Youth for Christ’. De Amsterdamse stadsdeelraad de Baarsjes heeft unaniem een motie aangenomen om een manifest op te stellen over sociale acceptatie van homoseksualiteit.
AT5
Leefomgeving . Kop: ‘Amsterdam herdenkt slavernijverleden’. In Amsterdam werd woensdag de afschaffing van de slavernij herdacht. Op het Surinameplein werd dinsdagavond al herdacht
Amsterdam Stadsblad

Onderwijs. Kop: ‘Leraren breiden woordenschat uit’. Bijna veertig leraren van basisschool Joop Westerweel hebben een tweejarige cursus afgerond om beter woordenschatonderwijs te kunnen geven.
Jongeren. Kop: ‘Stadsdeel zorgt voor vakantiebaantje’. De Baarsjes verzorgt deze vakantie drie weken lang vakantiewerk in de tuinbouw.

Publicaties tot en met 24 juni

19 juni

Parool
Cultuur. Kop: ‘Dode dichters op het Mercatorplein’. Tijdens ‘een literaire karaoke’, aanstaande zaterdag in bibliotheek Mercatorplein, kan eenieder zijn favoriete gedicht van een dode dichter voordragen.

20 juni

Parool
Kunst. Kop: ‘Beschutting tegen crisis bij Chassé’. Under my umbrella heet dit project bij de Chassékerk van Creatief Initiatief, een jonge organisatie voor kunstprojecten.

Leefomgeving. Kop: ‘Hangjongeren of hondendrollen?’. ‘Wat vindt u het vervelendste probleem bij u in de buurt?’ Vanaf maandag gaat een enquêteur de straat op in De Baarsjes om het de bewoners te vragen.

21 juni

Nieuws uit Amsterdam
Bestuurlijke vernieuwing. Kop: ‘Fusie stadsdelen soepel van start’. Op politiek niveau gaat de stadsdeelfusie soepel van start, zo blijkt uit een enquête van Nieuws uit Amsterdam onder 146 (deel-) raadsleden. Shanta Singh (D66, De Baarsjes) zegt dat er wel veel kandidaten zullen komen voor het lijsttrekkerschap in het gefuseerde stadsdeel. Zelf is ze ook kandidaat.

23 juni

Parool
Handhaving. Kop: ‘Bakfietsdief valt op en wordt aangehouden’. Een 22-jarige man viel zaterdagmiddag op de Admiralengracht nogal op doordat hij met een bakfiets liep te slepen die nog op slot zat

24 juni

Metro
Wonen. Kop: ‘Starten doe je in De Baarsjes’. Ongeveer de helft van de nieuwe huurders in Amsterdam is starter, blijkt uit cijfers van de Amsterdamse federatie van Woningcorporaties (AFWC). In stadsdeel De Baarsjes is 69 procent van de nieuwe huurders starter, waarmee dit stadsdeel het best scoort.
Amsterdams Stadsblad
Leefomgeving. Kop: ‘Onderzoek naar grootste ergernissen’. Wat vinden Baarsjesbewoners het vervelendste in hun buurt?
Handhaving/Veiligheid. Kop: ‘Verdachte steekpartij aangehouden’. De politie heeft op 17 juni een 17-jarige Amsterdammer aangehouden in verband met een steekpartij in de Jan Evertsenstraat . Werk en inkomen. Kop: ‘Markt voor mensen met weinig geld’. Op het Columbusbusplein wordt donderdag van 11.00 tot 15.00 uur een Budgetmarkt gehouden.
Parool
Werk en inkomen. Kop: ‘Budgetmarkt Columbusplein’. Morgen wordt er van 11.00 tot 15.00 uur een budgetmarkt gehouden op het Columbusplein. Deze markt is bedoeld als steun voor Amsterdammers die van weinig geld moeten rondkomen.

Echo
Vrije tijd/recreatie. Kop: ‘Feest in Rembrandtpark’. Het Rembrandtpark was zaterdag 20 juni het toneel van het jaarlijks Rembrandtparkfestival. Bewoners uit Slotervaart en De Baarsjes stelden het programma samen onder begeleiding van Stichting Eigenwijks.
Vrije tijd/recreatie. Kop: ‘Kijkstrijd’’. Op 27 en 28 juni vindt de Kijkstrijd plaats op verschillende plekken in De Baarsjes. Bij het spelletje - bekend van vroeger - kijk je elkaar recht in de ogen aan.
Cultuur/jongeren. Kop: ‘Wij zijn De Baarsjes’. Onlangs nam Ab Cherribi, portefeuillehouder Kunst & Cultuur, een kijkje bij 'Wij zijn De Baarsjes!'.
Jongeren. Kop: ‘Lentespelen wederom succes’. De Dubbelfrisss Lentespelen bereikte zaterdag zijn hoogtepunt tijdens de Grote Finale van de vierkamp op het Balboaplein.
Leefomgeving. Kop: ‘Baarsjes-ergernissen’. Wat vindt u het vervelendste probleem bij u in de buurt? Stadsdeel De Baarsjes gaat het uitzoeken.
Vrije tijd/recreatie. Kop: ‘Circus Elleboog’. Deze week staat de tent van Circus Elleboog vlak bij De Baarsjes, op het Wachterliedplantsoen in Bos en Lommer (net ‘boven’ het Erasmuspark).
Onderwijs. Kop: ‘Open dag schooltuinen’. De schooltuinen Jan Tooropstraat aan de Willem van Konijnenburgstraat en J.P. Blijdestijntuin aan de Staalmeesterslaan hielden woensdag 17 juni een open dag. Ook leerlingen van scholen uit Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud-Zuid en Oud-West hebben hier een tuintje.

dinsdag, juli 14, 2009

Publicaties tot en met 18 juni

28 mei

Uitdaging Online
Jongerenwerk. Kop: ‘YfC met achterban in gesprek over De Baarsjes’. De organisatie gaat met de achterban in gesprek over de doorstart van het Xnoizz Flevo Festival, het nieuwe meidenwerk en het welzijnswerk in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes

29 mei

Nederlands Dagblad
Jongerenwerk. Kop: ‘YfC gaat in gesprek over De Baarsjes’. Youth for Christ gaat met haar achterban in gesprek over het welzijnswerk in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes, dat lange tijd door de stadsdeelraad werd gedwarsboomd.

30 mei

Parool
Welzijn. Kop: ‘Budgetmarkt in crisistijd’. Vóór de zomervakantie komt er in De Baarsjes een budgetmarkt.

2 juni

Parool
Welzijn. Kop: ‘Hulp bij werken, wonen en leren’. Om 'niet-zelfredzame' Baarsjesbewoners op te sporen, hebben 'bewonersadviseurs' sinds eind vorig jaar aan in de Mercatorbuurt-noord bij 347 huishoudens aangebeld.

3 juni

Echo
Sport. Kop: ‘Yoga in the Park’. In de zomer van 2008 organiseerde GoYuMe met veel succes de 'Yoga in the Erasmuspark'.

Jongerenwerk. Kop: ‘Vijf jaar Edutainment’. Ruim 1000 jongeren hebben inmiddels speciale projecten in elkaar gedraaid, onder de noemer Edutainment van jongerenorganisatie Zwind.
Welzijn. Kop: ‘Samen koken’. 'Lekker en gezond koken doe je samen' vindt iedere eerste en derde vrijdag van de maand plaats in de Spiegelzaal van Nieuw Vredenburgh.
Sport. Kop: ‘Panna Knock Out’. Inmiddels beroemd in heel Amsterdam: het Baarsjes Panna Knock Out toernooi.
Recreatie/Kunst. Kop: ‘Gratis festival 'Party in the Park'. De Juni Kunstmaand gaat aanstaande zaterdag officieel van start in het Rembrandtpark met het unieke gratis festival ‘Party in the Park’.
Amsterdams Stadsblad
Sport/recreatie. Kop: ‘Zesde Panna Baarsjes Open’. Jonge balgoochelaars uit heel Amsterdam openen jaarlijks hun trukendoos in een strijd om eer.
Recreatie. Kop: ‘Zonnige braderie op Mercatorplein’ Tijdens de zonovergoten Pinksterdagen was er op het Mercatorplein een braderie.
Welzijn. Kop: ‘Achter de voordeur in De Baarsjes’. Vanaf eind 2008 zijn in een half jaar 347 huishoudens in de Mercatorbuurt Noord benaderd voor een huisbezoek.

4 juni

Telegraaf
Bestuur/integratie. Kop: ‘Contract tegen uithuwelijking in Amsterdam-West’. De PvdA in stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam wil dat meisjes voordat zij op zomervakantie gaan, een verklaring kunnen tekenen waarin zij aangeven dat ze niet uitgehuwelijkt willen worden.
RTVNH
Bestuur/integratie. Kop:‘De PvdA in stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam wil dat meisjes, voordat zij op zomervakantie gaan, een verklaring kunnen tekenen waarin zij aangeven dat ze niet uitgehuwelijkt willen worden’. Deelraadslid Bianca Driessen stelt dit voor in navolging van Rotterdam.

8 juni

Parool
Welzijn. Kop: ‘PvdA eist praten over acceptatie van homo’. De Partij van de Arbeid in De Baarsjes wil dat welzijns- en jongerenorganisaties homoseksualiteit en de acceptatie daarvan 'actief' op de agenda zetten.
Trouw
Integratie. Kop: ‘Moslims dagen buurt uit voor een lach’. Oog in oog met een moslimjongere en dan kijken wie er als eerste in de lach schiet.. De Baarsjes was de eerste buurt waar allochtone jongeren voor dit spel de straat op gingen.

9 juni

Elsevier
Integratie. Kop: ‘Minister wil einde aan 'constante' instroom importbruiden. Om te voorkomen dat moslimmeisjes op vakantie worden uitgehuwelijkt in hun land van herkomst, is Rotterdam een proef begonnen Het Amsterdamse stadsdeel de Baarsjes wil ook met de proef beginnen.
Parool
Wonen/ruimtelijke ordening. Kop: ‘Inspraak over ontwerp Witte de With’. Het eerste ontwerp voor de Witte de Withstraat en het nieuwe Witte de Withplein is klaar. Bewoners van De Baarsjes kunnen van 10 juni tot en met 5 augustus het voorlopig ontwerp inzien.
nrc. next
Leefomgeving. Kop: ‘Kunst op geluidsschermen’. Langs de binnenring van de A10-West bij Amsterdam komen 44 levensgrote foto's op de geluidsschermen. De foto's tonen situaties uit de naastliggende stadsdelen De Baarsjes, Slotervaart en Bos en Lommer.

10 juni

Amsterdams Stadsblad
Welzijn. Kop: ‘Homoseksualiteit op agenda welzijnswerk’. De PvdA in De Baarsjes wil dat welzijns- en jongerenorganisaties homoseksualiteit en de acceptatie daarvan actief op de agenda zetten.
Veiligheid. Kop: ‘Man neergestoken in bus’. Een 18-jarige man is donderdag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in een bus in de Jan Evertsenstraat.
Wonen/parkeren. Kop: ‘Parkeren onder De Wending’. Het eerste ontwerp voor de Witte de Withstraat in De Baarsjes is klaar.
Kunst. Kop: ’Vrijuit in de kunst’ is een serie exposities in vier openbare ruimtes in De Baarsjes .
Onderwijs. Kop: ‘Stadse Fratsen’. Het Kortenaerplein in de Chassébuurt is donderdag het decor voor een muziektheater van de St. Janschool.
Leefomgeving/Milieu. Kop: ‘Klimaatvriendelijk’. In het stadsdeelkantoor van De Baarsjes wordt donderdag 18 juni a.s. de tentoonstelling ‘Samenwerken aan een klimaatvriendelijke stad’ geopend.
Echo

Cultuur. Kop: ‘Familievoorstelling Rafi’. Rafi, een avontuurlijke familievoorstelling is in juni te zien op een spannende locatie in het Rembrandtpark.
Ruimtelijke ordening. Kop: ‘Plannen Surinameplein’. Donderdag 11 juni wordt er een informatieavond gehouden over de nieuwe plannen voor het Surinameplein.
Cultuur. Kop: ‘Aftrap Juni Kunstmaand’. De Juni Kunstmaand is afgelopen zaterdag officieel van start gegaan in het Rembrandtpark met het festival ‘Party in the Park’.
Wonen/ruimtelijke ordening. Kop: ‘Inspraak Witte de Withplein’. Het eerste ontwerp voor de Witte de Withstraat en het nieuwe Witte de Withplein is klaar. Bewoners van De Baarsjes kunnen van 10 juni tot en met 5 augustus het voorlopig ontwerp inzien.
Welzijn. Kop: ‘Gezellig samen koken en eten’ Sinds een jaar koken en eten cliënten van Cordaan en senioren uit de buurt één keer per twee weken op vrijdag in Nieuw Vredenburgh.
Jongerenwerk. Kop: ‘Evaluatie jongerenwerk’. Sinds januari verzorgt The Mall al het jongerenwerk in De Baarsjes. De resultaten stemmen het bestuur tevreden.
Ruimtelijke ordening. Kop: ‘Postzegelpark Vespucci’. Het dagelijks bestuur heeft het ontwerp van het ‘postzegelpark Vespucci’ vastgesteld.
Onderwijs/cultuur. Kop: ‘Stadse Fratsen’. Ook dit jaar is de St.Jan School weer van de partij tijdens de Juni Kunstmaand.
Veiligheid. Kop: ‘Steekpartij in de bus. Twee buspassagiers raakten donderdagmiddag 4 juni betrokken bij een steekpartij. Door deze commotie werd de bus stilgezet in de Jan Evertsenstraat. Cultuur. Kop:’ ‘Vrijuit in de Kunst' . ‘Vrijuit in de Kunst' is een serie exposities in vier openbare ruimten in De Baarsjes.
Parool

Onderwijs. Kop: ‘Schoolkinderen op Kortenaerplein’. Het Kortenaerplein is morgen het decor voor een muziektheater. Nederlands Dagblad.
Jongerenwerk. Kop: ‘Gemeenten vrezen voor 'christelijk’ jongerenwerk'. In vrijwel elke wijk waar de christelijke jongerenorganisatie Youth for Christ jongerenwelzijnswerk opzet, bestaat 'koudwatervrees' voor de identiteit van de organisatie. In achterstandswijk De Baarsjes was de stadsdeelraad fel tegen, vreesde evangeliserende activiteiten en probeerde tevergeefs het contract met YfC open te breken.

11 juni

Amsterdam Centraal

Verkeer. Kop: ‘Attentie: Jan van Galenstraat ’s nachts afgesloten’. Wie zoekt, zal vinden, maar tot die tijd moeten de bewoners van Bos en Lommer en het noordelijk deel van de Baarsjes het vooralsnog doen met een dienstmededeling van Amsterdam Centraal.
Parool
Wonen. Kop: ‘Groot gezin op 23 m2 in De Baarsjes’. Bij Ikea hebben ze bijzonder creatieve oplossingen voor wonen op een klein oppervlak. Maar die tips gaan de familie Maroun Dadah uit De Baarsjes niet helpen.
Bestuurlijke vernieuwing. Kop: ‘Amsterdam neemt afscheid van helft stadsdelen’. De vereenvoudiging voltrekt zich vooral in het westen. Slotervaart, Geuzenveld en Osdorp vormen na de raadsverkiezingen van 2010 Nieuw-West. Bos en Lommer, de Baarsjes, Westerpark en Oud-West komen in het stadsdeel West.

12 juni

Parool

Leefomgeving. Kop: ‘Zo ziet het er achter de geluidsschermen uit’. Op de A10-West raast het autoverkeer langs levensgrote foto's van de achtergelegen stadswijken. De foto's op de geluidsschermen tussen de afslagen S105 en S106 geven een indruk van de stadsdelen De Baarsjes, Slotervaart en Bos en Lommer.

15 juni

Parool
Parkeren. Kop: ‘Stadstoezicht meldt zich voor parkeren’. In De Baarsjes is het parkeerbeheer uitbesteed aan de Parkeer Combinatie Holland, maar volgend jaar april loopt de eerste contractperiode van drie jaar af.
16 juni

Telegraaf
Tarieven. Kop: ‘Tarieven voor burgers gelijk’. Excessen zoals een dik jaar geleden komen nu niet meer voor in Amsterdam. Toen kon het voorkomen dat voor een kapvergunning voor 25 bomen in stadsdeel De Baarsjes 966 euro moest worden betaald, terwijl daar in Bos en Lommer niets voor in rekening werd gebracht.
Parool
Bestuurlijke vernieuwing. Kop: ‘Helaas geen Rembrandtpark’. Een deel van de raadsleden van De Baarsjes baalt van de beslissing van de gemeenteraad het binnen de ring A10 gelegen Rembrandtpark, dat nu in Slotervaart ligt, aan stadsdeel Nieuw-West toe te wijzen.

17 juni

nrc next
Veiligheid. Kop: ‘112, van Marokkaanse komaf’. Nrc.next sprak twee ambulancechauffeurs van Marokkaanse afkomst. Spoedmelding uit de Baarsjes. Ambulancechauffeur Tarik Bensalah stuurt geconcentreerd door de stad, sirene aan.
Binnenlands Bestuur.

Onderwijs. Kop: ‘Spijbelbus haalt ‘kinderen’ tot 23 jaar op’. Met de Amsterdamse spijbelbus rijden leerplichtambtenaren naar het huis van spijbelaars om uit te zoeken wat er aan de hand is. Het gaat om leerlingen in de leeftijd van vijf tot 23 jaar. In 2007 nam de Amsterdamse gemeenteraad een motie aan waarin de toen heersende praktijk werd afgekeurd waarbij leerplichtambtenaren van het stadsdeel De Baarsjes jongeren tot 23 op straat aanspraken tijdens schooltijden.
Parool

Welzijn/Jongeren. Kop: ‘Sportkermis op het Balbaoplein’. Het Balboaplein verandert zaterdag in een opblaasbare sportkermis. Aanleiding is de finale van de DubbelFrisss LenteSpelen.
Echo
Welzijn/Jongeren. Kop: ‘Kameel rijden en koe melken’. Het Balboaplein verandert zaterdag 20 juni in een opblaasbare sportkermis. Aanleiding is de Grote finale van de Dubbelfriss Lentespelen.
Vrije tijd/recreatie. Kop: ‘Drijvende wensen’. Zo’n 150 oplichtende wensen worden op midzomernacht te water gelaten vanaf het terras van Café Edel, Postjesweg 1.
Kunst. Kop: 'Zwevende paraplu’s’. Momenteel zweeft er een raadselachtige zwerm paraplu’s rond, voor de Chassékerk.

Veiligheid. Kop: ‘De Baarsjes nóg veiliger’. Veiligheid heeft de komende maanden de hoogste prioriteit bij Stadsdeel De Baarsjes.
Bestuurlijke vernieuwing. Kop: ‘Zeven sterke stadsdelen’. De fusie van de stadsdelen Oud West, Bos en Lommer, Westerpark en De Baarsjes gaat definitief door.
Kunst. Kop: ‘Jellies eten in meneer de Wit’. Meer dan 2000 keer werd er afgelopen zaterdag geproefd van de being a jellybar in Kunstcentrum Meneer de Wit.
Onderwijs. Kop: ‘Creatieve straatprojecten’. HAVO/VWO leerlingen van de Helen Parkhurst Daltonschool in Almere hebben een straatproject bedacht voor basisschoolleerlingen in Stadsdeel De Baarsjes.
Integratie. Kop: ‘Slotmanifestatie ‘Vrijuit’. Stichting Kantara-Brug organiseert zaterdag 20 juni de feestelijke slotmanifestatie van ‘Vrijuit’ met diverse bewonersgroepen uit De Baarsjes. Kunst/Cultuur. Kop: ‘Kanon van De Baarsjes’. Het Kanon van De Baarsjes is een ludiek ondergronds magazine dat op 6 juni bovengronds is gekomen.

Cultuur. Kop: ‘Literaire karaoke’. Ter gelegenheid van Juni Kunstmaand vindt op zaterdag 20 juni in bibliotheek Mercatorplein een Literaire karaoke plaats.
Amsterdams Stadsblad

Bestuurlijke vernieuwing. Kop: ‘Aan de slag met fusie stadsdelen’. Godfried Lambriex, stadsdeelvoorzitter van De Baarsjes: “Ik had liever een kleiner stadsdeel gezien, maar nu het zover is gaan we alles op alles zetten om een nieuws stadsdeel te maken met het goede van de kleinere stadsdelen”.
Cultuur. Kop: ‘Juni Kunstmaand op de helft’ Tot het einde van de maand staat Stadsdeel De Baarsjes nog in het teken van kunst.

Veiligheid. Kop: ‘Baarsjes wil een veiliger buurt’. Stadsdeel De Baarsjes richt een Buurtveiligheidsteam en een Community Service Centre op.
Welzijn/Jongeren. Kop: ‘Lentespelen’. Het Balboaplein verandert zaterdag 20 juni in een opblaasbare sportkermis. Aanleiding is de Grote finale van de Dubbelfriss Lentespelen.
Vrije tijd/recreatie. Kop: ‘Midzomernacht’. 150 oplichtende wensen worden op midzomernacht te water gelaten

18 juni

nrc.next

Leefomgeving. Kop: ‘‘Leven op het dak’. Het aantal daktuinen in Nederland groeit. In verschillende steden wordt zelfs subsidie uitgereikt voor groene daken. Maartje Dammers woont nu ruim twee jaar in haar huis met daktuin in de Baarsjes in Amsterdam.
RTVNH
Parkeren. Kop: ‘Proef met milieuparkeervergunning’. In Amsterdam komen proefprojecten die de invoering van een milieuparkeervergunning in de hoofdstad mogelijk moeten maken. Amsterdam wil dit jaar nog een proef doen in de stadsdelen Westerpark en De Baarsjes.
Veiligheid. Kop: ‘De politie heeft een 17-jarige Amsterdammer aangehouden als verdachte in een steekpartij op 4 juni in bus 18 op de Jan Evertsenstraat in De Baarsjes, Amsterdam-West.


woensdag, juni 24, 2009

Publicaties tot en met 27 mei

20 mei

Echo
Kunst/EZ. Kop: ‘Subsidieregeling ondernemers’. Het wordt nu nog aantrekkelijker voor creatieve en ambachtelijke ondernemers om zich te vestigen in de Chassébuurt, de kunstbuurt van De Baarsjes.
Amsterdams Stadsblad (agenda)
Sport. Kop: ‘Gymnastiek’. Vrouwen-gymnastiekvereniging Arma Amsterdam zoekt leden. Locatie: Balboaplein 4 (De Baarsjes) en Savorin Lohmanstraat 2 (Geuzenveld).

22 mei

Parool
Veiligheid. Kop: ‘Schutter Admiraal de Ruijterweg opgepakt’. Gisterochtend is een 31-jarige man aangehouden na een schietpartij op de Admiraal de Ruijterweg.
Bestuur. Kop: ‘Vergoeding bijwonen vergadering maal 2’. De vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen voor duoraadsleden wordt verdubbeld.

23 mei

Parool
Cultuur/recreatie. Kop: ‘The Opposites naar Party in the Park’. Zaterdag 6 juni gaat 'de Juni Kunstmaand' van start met een gratis festival in het Rembrandtpark.
Leefomgeving. Kop: ‘Steek volgende keer geld vooral in mensen’. Een aantal van de nieuwe hotspots in Amsterdam zou er helemaal niet zijn gekomen zonder Europese steun. Podium Mozaïek in Bos en Lommer, Het Sieraad in De Baarsjes, Studio/K in Zeeburg, het Westergasfabrieksterrein in Westerpark en het Bijlmer Parktheater in Zuidoost.

26 mei

Trouw
Jongerenwerk/politiek. Kop: ‘Amsterdam pleegde seculiere castratie bij Youth for Christ’. Er zit iets nerveus in de politieke discussie over de scheiding tussen kerk en staat. Een recent voorbeeld is de reactie van de stadsdeelraad van De Baarsjes (Amsterdam-West) toen het ingehuurde Youth for Christ christelijke jongerenwerkers ging werven.

27 mei

Echo
Kunst. Kop: ‘Reizende foto-expositie’. De expositie 'Bewoners van Amsterdam' was al te zien in Zuidoost en is nu nog tot en met 30 juni te zien in de Bibliotheek Mercatorplein, Mercatorplein 89.
Recreatie. Kop: ‘Braderie’. Zondag 31 mei en maandag 1 juni is er een Pinksterbraderie in de Jan Evertsenstraat en op het Mercatorplein.
Parool
Onderwijs. Kop: ‘Betere score op Cito-toets in 2008’. De kinderen in De Baarsjes hebben het vorig jaar beter gedaan bij de Cito-toets dan het jaar daarvoor.
Cultuur. Kop: ‘Jochem de Vries zomaar beroemd in Cannes’. Jochem de Vries uit stadsdeel De Baarsjes behoort vanaf nu tot het keurkorps van regisseurs die de officiële selectie van Cannes hebben gehaald.
Amsterdams Stadsblad

Welzijn. Kop: ‘Kamerlid Sterk lanceert Superwoman’. Honderd meiden gaan in De Baarsjes aan de high tea.
Milieu. Kop: ‘Tachtigduizend euro voor klimaatprojecten’. De Baarsjes ontvangt van het Rijk 77.000 euro voor het uitvoeren van klimaatprojecten.
Welzijn. Kop: ‘Consultatiebureau ouderen is succes’. Het ouderenconsultatiebureau in de Hudsonhof heeft in 2008 veel bezoekers getrokken

Publicaties tot en met 19 mei

16 mei

Echo
Leefomgeving/Milieu. Kop: ‘Milieuprogramma 2009-2010’. De stadsdeelraad heeft op 21 april het milieuprogramma 2009-2010 vastgesteld.

18 mei

Parool
EZ/Kunst. Kop: ‘Subsidiekraan verder open voor creatieven’. 'Creatieve en ambachtelijke ondernemers' die zich willen vestigen in de Chassébuurt, kunnen een tegemoetkoming in huisvestingskosten krijgen.

19 mei

Parool
Bestuurlijke vernieuwing. Kop: ‘Stadsdeelchef gaat welgemoed de fusie in’. Als het dan toch moet, doen we het goed. Zo kijkt De Baarsjesbestuurder Godfried Lambriex aan tegen de onvermijdelijk lijkende fusie.
Metro
Werkgelegenheid. Kop: ‘Getroffen: Werkloosheid stijgt bij hoger opgeleiden’. In Zuideramstel, Oud West, Oud Zuid en De Baarsjes zijn de inwoners het eerste kwartaal van dit jaar het hardst getroffen door de oplopende werkloosheid.
Telegraaf
Leefomgeving/veiligheid. Kop: ‘Boerenjongens doorn in oog buurt’. Bewoners van de Postjesbuurt in het stadsdeel De Baarsjes zijn tegen de komst van een tweede filiaal van coffeeshop Boerenjongens, maar hebben juridisch geen poot om op te staan.

Publicaties tot en met 13 mei

7 mei

Telegraaf
Cultuur. Kop: ‘Wandelen met Theo Thijssen’. In het eind negentiende eeuw ontstane Oud-West woonde Thijssen (1879-1943). Vanaf zijn geboortehuis Eerste Leliedwarsstraat 16, vertrekt zondag om 13.00 uur een wandeling door Oud-West, dat door organisator De Baar breed wordt opgevat: "We betreden ook even de huidige stadsdelen De Baarsjes en Westerpark”.
Parool
Onderwijs/Welzijn. Kop: ‘ Peuterspeelzaal 't Stekelbaarsje dicht’. Peuterspeelzaal 't Stekelbaarsje sluit na de zomervakantie zijn deuren.

8 mei

Telegraaf
Kunst. Kop: ‘Weg in het Troostpaleis’. Bernadette Jilesen brengt onder de fraaie naam 'Troostpaleis' de Chassékerk in de Baarsjes dichter bij de mensen.
Parool
Welzijn. Kop: ‘Jaarlijkse Baarsjesdag houdt op te bestaan’. De jaarlijks Baarsjesdag, waarop organisaties in het stadsdeel vrijwilligers proberen te werven, houdt na het debacle van vorig jaar op in deze vorm te bestaan.

9 mei

Parool
Parkeren. Kop: ‘Parkeervergunninggebieden niet kleiner’. Het verkleinen van de parkeervergunninggebieden is niet beter voor de stad. Dat blijkt uit onderzoek van stadsdeel De Baarsjes naar de gevolgen van het verkleinen van de vergunninggebieden voor 'de parkeerdruk' en het milieu.
Leefomgeving/veiligheid. Kop: ‘Melden extremisme en melden discriminatie geen succes’. Er komt een eind aan 'het contract met de samenleving' dat stadsdeel De Baarsjes in 2004 sloot met moskeeën.
RTVNH
Leefomgeving/veiligheid. Kop: ‘Baarsjes breekt contract moskeeën’. Het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes gaat niet verder met het contract met enkele moskeeën.

11 mei

Nederlands Dagblad
Leefomgeving/veiligheid. Kop: ‘De Baarsjes stopt contract moskeeën’. Het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes gaat niet verder met het contract met enkele moskeeën.

12 mei

Nieuw Kamper Dagblad
Jongerenwerk. Kop: ‘Geen diashows over het geloof’. Lauris van Eekeren, voorzitter van Youth for Christ (YfC) Kampen, snapt de verwarring over een christelijke organisatie die algemeen jongerenwerk gaat doen. Het gaat ook niet altijd even goed, bijvoorbeeld in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes.

13 mei

Echo

Kunst. Kop: ‘Tekeningen Slatuinen’. De hele maand mei exposeert Ina Brekelmans haar kleurpotlood- en droge naaldtekeningen van de Slatuinen.
Kunst. Kop: ‘Kunst in de etalages’. In mei en juni zijn op meer dan twintig plekken in de Chassébuurt kunstwerken te zien zijn van Bert Wouters in het kader van het etalageproject ‘Ramen-lappen’ in de wijk.
Kunst. Kop: ‘Karaoke in bieb’. Ter gelegenheid van de JuniKunstMaand is er in de bibliotheek Mercatorplein op zaterdag 20 juni van 14.00 tot 16.00 uur een Literaire Karaoke,
Welzijn. Kop: ‘Zaterdag 16 mei wordt van 13.00 tot 18.00 uur het Hudsonfeest in de Hudsonhof en op het Magalhaensplein gevierd.
Metro

Wonen. Kop: ‘Duizenden nieuwbouwwoningen’. Voor iedereen die denkt dat in Amsterdam geen woning meer wordt gebouwd: het tegendeel is waar. Amsterdam Noord is met 2787 het stadsdeel waar het meest nieuwbouw van de grond komt, terwijl De Baarsjes met 189 woningen het kleinste aandeel levert.
Parool
Bestuur/Politiek. Kop: ‘Sophie in 't Veld loopt door Bos en Lommer’. Sophie in 't Veld, D66-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, maakt zaterdagmiddag vanaf half vijf een wandeling door Bos en Lommer. De middag wordt afgesloten in stadsdeel De Baarsjes.

Amsterdams Stadsblad
Onderwijs. Kop: ‘De Ruyter opent eigen voorschool’. Basisschool Admiraal de Ruyter opent een eigen voorschool, bestemd voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
Welzijn. Kop: ‘Baarsjes stopt met contract moskeeën’. Stadsdeel De Baarsjes gaat niet verder met het contract met enkele moskeeën.

Publicaties tot en met 6 mei

30 april

Parool
Bestuurlijke vernieuwing. Kop:'Bevoegdheden nieuwe stadsdelen zijn nog niet eens vastgesteld'. Godfried Lambriex, PvdA-stadsdeelvoorzitter in De Baarsjes, is boos. Dinsdag kwam hij met zijn collega's van de te fuseren stadsdelen in West binnen de ring bijeen.

3 mei
Webregio.nl

EZ/leefomgeving: Kop: ‘Jan Evertsenstraat gaat achteruit’. De belangrijkste winkelstraat in De Baarsjes, de Jan Evertsenstraat, maakt een verloederde indruk.

4 mei

NRC Handelsblad
Bestuur/Politiek. Kop: ‘Stille kracht in PvdA en het beste meisje van de klas’. Staatssecretaris Jet Bussemaker brengt haar dochter nog heel vaak naar school, op een oude fiets. Nadat ze die weer thuis geparkeerd heeft in de Amsterdamse Baarsjes, stapt ze over in de glimmende dienstauto met chauffeur en rijdt naar Den Haag.
Trouw
Kop: ‘Elke stad zijn eigen dodenherdenking’. In het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes wordt aandacht besteed aan de Antillen in de Tweede Wereldoorlog. Om 19.30 uur begint een stille tocht vanaf de Joop Westerweelschool aan het Balboaplein.
Parool
EZ/leefomgeving. Kop: ‘Halt aan verloedering’. De belangrijkste winkelstraat in De Baarsjes, de Jan Evertsenstraat, maakt een verloederde indruk.

5 mei

Metro
Veiligheid. Kop: ‘Verdachte schietpartij gepakt’. Een 44-jarige man is gisterochtend in Utrecht aangehouden in verband met het dodelijke schietincident in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes op 24 februari dit jaar.
Parool
Veiligheid. Kop: ‘Politie treft bij verdachte, een bekende van de politie, vuurwapen aan’. In Utrecht is gisterochtend een verdachte aangehouden van de dodelijke schietpartij in de Cornelis Dirkszstraat in De Baarsjes, in februari.
Welzijn. Kop:Voorrondes Lentespelen van start’. Op het Columbusplein wordt morgen de aftrap gegeven voor de voorrondes van de Lentespelen.
De Gelderlander
Jongerenwerk. Kop: ‘Ontmarkting’. Op de conferentie Religie en Publiek Domein, die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op 1 april in Apeldoorn hield, ontstond een felle discussie over een kwestie die zich in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes heeft afgespeeld.

6 mei

Echo
Leefomgeving. Kop: ‘ Tuinspreekuur’. Hans Sint geeft zaterdag 9 mei een Tuinspreekuur in Bibliotheek Mercatorplein.
Kunst. Kop: ‘Troostpaleis in kerk’. Het Troostpaleis is een levende expositie over leven.
Welzijn. Kop: ‘Start dubbelfrisse Lentespelen’. Tot de zomer begint, worden op de pleinen in De Baarsjes voorrondes gehouden voor de Lentespelen.
Welzijn. Kop: ‘Meldpunt Discriminatie’. Stadsdeel De Baarsjes stopt met het Meldpunt Discriminatie/ Moslimdiscriminatie.Kop: ‘Lintjesregen 2009’. De heer F. Sanders ontving de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet als artiest en oprichter van de Frank Sanders Akademie voor Musical Theater, gevestigd in Het Sieraad aan de Postjesweg.
Jongerenwerk. Kop: ‘Jongerenwerk’. Van de jongeren in De Baarsjes is 61 procent tevreden over activiteiten in de jongerencentra.
Onderwijs/welzijn. Kop: ‘Internetinstructie’. Bij deze internetinstructie voor beginners in Bibliotheek Mercatorplein leert u de eerste beginselen van het internet.
Welzijn. Kop: ‘Groot feest dankzij Hudson’. Het is dit jaar 400 jaar geleden dat VOC-ontdekkingsreiziger Henry Hudson de handelspost Nieuw-Amsterdam, het huidige New York, stichtte. Ouderencentrum De Hudsonhof in De Baarsjes vond het een reden voor een feestje.
Cultuur. Kop: ‘De opnames voor de serie A'dam - E.V.A. (Amsterdam en vele anderen) startten donderdagochtend 16 april in Artis.’ De serie heeft 210 acteurs, 350 locaties en 90 draaidagen: van de Bijlmer, tot het centrum en De Baarsjes.
Kunst. Kop: ‘Craftymarkt in het Rembrandtpark!’ Op 6 juni a.s. vindt tijdens het openingsevent van Juni Kunstmaand, ‘Party in the park’, de Craftymarkt in het park plaats.
Kop: ‘Herdenking 4 en 5 mei’. Op 4 mei herdenken bewoners uit stadsdeel De Baarsjes de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei wordt Bevrijdingsdag gevierd.
Kunst/Cultuur. Kop: ‘Familievoorstelling RAFI’. Tijdens twee zomerfestivals in Amsterdam West, de Juni Kunstmaand in de Baarsjes en het Rembrandtparkfestival, zal de voorstelling Rafi in een grote tent te zien zijn.
Parool
Welzijn. Kop: ‘Baarsjes: Geen bon? Subsidie inleveren!’. Stadsdeel De Baarsjes probeert een halve ton terug te vorderen bij vrijwilligersorganisaties die subsidie kregen.
Amsterdams Stadsblad
Welzijn. Kop: ‘Start voorrondes van Lentespelen’. Tot de zomer begint, vinden op diverse pleinen in De Baarsjes de voorrondes van de Lentespelen plaats.
Jongerenwerk. Kop: ‘Baarsjes geeft 7 voor jongerenwerk’. In De Baarsjes is 61 procent van de jongeren tevreden over activiteiten.
Politiek. Kop: ‘Netjes tegen verrechtsing’. De in De Baarsjes woonachtige Rena Netjes doet voor het CDA mee aan de Europese verkiezingen.


woensdag, juni 17, 2009

Publicaties tot en met 29 april

3 april

Parool
Jongerenwerk. Kop: ‘Weer gesteggel over jongerenwerk’. Het extra jongerenwerk, waarmee het stadsdeel in 2008 de overlast van zo'n veertig raddraaiende jongeren wilde terugdringen, heeft goed gewerkt. Althans, dat stellen de PvdA, GroenLinks en D66.
Gooi- en Eemlander
Vrije tijd/toerisme. Kop: ‘Nachtmerrie of paradijs?’ Volgens Astrid, die vanaf 1 april elke zaterdagochtend vrijwillig in de receptiestaat, bestaat het geheim van de camping vooral uit de vrijheid en de sociale contacten. Astrid woont in De Baarsjes, Amsterdam-West.
Algemeen Dagblad
Handhaving. Kop: ‘Scherpe controle arbeidsinspectie in grote steden - Jacht op illegaal personeel’. Per illegale werknemer volgt voor een ondernemer een boete van maximaal 8000 euro. Vorig jaar leidde de proef in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes tot substantieel minder overtredingen.

4 april

Parool
Cultuur. Kop: ‘Vespers in de Jeruzalemkerk’. Komende week, de week voor Pasen - ook wel Goede Week genoemd - worden in de Jeruzalemkerk in de Jan Maijenstraat vespers gehouden.

6 april

Parool
Welzijn. Kop: ‘Monument voor mishandelde kinderen’. Het reizende Monument tegen Kindermishandeling wordt overmorgen in speeltuin Plan West in De Baarsjes neergezet.

7 april

Telegraaf
Leefomgeving/Veiligheid. Kop: ‘Insluiper lacht om kantelraam’. Onder andere door zogenoemde kiepkantelramen zit het aantal woninginbraken in de lift. Ook in De Baarsjes is het aantal inbraken gestegen.
Gelderlander

Politiek/Bestuur. Kop: ‘Ontmarkting’. Zelf een taak uitvoeren is er voor de gemeente niet meer bij. In het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes kwam Youth for Christ uit de bus met de beste offerte voor jeugdwerk, tot grote ontzetting van de stadsdeelraad. Er was volgens de spelregels van de vermarkting echter niets meer aan te doen.
Parool
Cultuur. Kop: ‘Matthäusmatinee nog te boeken’. De wellicht laatste muzikale gebeurtenis in de binnenkort te verbouwen Chassékerk, de Nederlandse uitvoering van Bachs Matthäuspassion, is komende donderdag en vrijdag al uitverkocht.
EZ. Kop: ‘Een nieuwe oude fiets voor 70 euro’. Voor studenten is het goed geregeld, maar waar kun je terecht als je niet studeert? Het schijnt te lonen bij een fietsenwinkel buiten de ring te kijken, de prijzen zijn daar vaak lager dan bijvoorbeeld in De Pijp of De Baarsjes.

8 april

Echo
Cultuur. Kop: ‘Tournee van Magic Circus’. De voorjaarstournee van het Magic Circus - het Amsterdams Stadscircus - begint vrijdag 10 april op het Mercatorplein en zal daar tot en met Tweede Paasdag te zien zijn.
EZ. Kop: ‘Bakkerij bestaat 80 jaar’. In het pand Jan van Galenstraat 71 is sinds 1929 een bakkerij gevestigd. Wethouder Ab Cherribi van De Baarsjes bezocht afgelopen woensdag de bakkerij van de familie Plooy, die dit jaar 80 jaar bestaat.
Volkskrant
Welzijn. Kop: ‘Weg met alle subsidies die apartheid bevorderen’. De overheid moet van Mark Rutte en Paul de Krom mensen serieus nemen en niet afhankelijk maken van stompzinnige subsidies. Zo is op de website van de Amsterdamse deelgemeente De Baarsjes te lezen hoe je 'gratis' kunt shoppen (baarsjes.nl/poen).
Nederlands Dagblad
Bestuur. Kop:’ Parel van bestuurlijke wijsheid’. Het beginsel van de scheiding van kerk en staat wordt vaak misverstaan, aldus een brochure van het ministerie van BZ en de VNG . O.a. toont de bizarre geschiedenis van het jongerenwerk van de christelijke organisatie Youth for Christ in De Baarsjes in Amsterdam aan dat deze brochure een parel van bestuurlijke wijsheid te noemen is. AT5
Veiligheid. Kop: ‘Moord De Baarsjes nog niet opgelost’. Een dodelijke schietpartij in de Cornelis Dirkszstraat in De Baarsjes, eind februari, is nog altijd niet opgelost.
Echo

Cultuur. Kop: ‘Uitvoering in Chassékerk’. Binnenkort start de verbouwing van de Chassékerk. Vóór die tijd is er nog één keer de kans de kerk van binnen te zien.
Dienstverlening. Kop: ‘Stadsdeel gesloten’. In verband met Goede Vrijdag en Pasen is stadsdeel De Baarsjes gesloten op vrijdag 10 en maandag 13 april.

Amsterdams Stadsblad
Welzijn. Kop: ‘Mercatorpost geeft advies’. De Mercatorpost is een van de eerste Amsterdamse posten waar Loket Zorg en Samenleven, Meldpunt Huiselijk Geweld en Meldpunt Discriminatie/Moslimdiscriminatie in één gebouw zijn ondergebracht
Welzijn. Kop: ‘Baarsjes adopteert monument’. Stadsdeel De Baarsjes gaat het komende halfjaar zorgen voor het Monument tegen Kindermishandeling.
Cultuur. Kop: ‘TV-opnamen in De Baarsjes’. In De Baarsjes worden vanaf 14 april opnamen gemaakt voor een nieuwe televisieserie.
Cultuur. Kop: ‘Matthäus Passie’In de Chassékerk geeft het koor Chassé Passionel een uitvoering van de Matthäus passie.Cultuur. Kop: ‘Circus’. Ophet Mercatorplein staat van 10 t/m 13 april het Magic Circus.

9 april

Metro
Cultuur. Kop: ‘TV-opnamen’. In Amsterdam De Baarsjes vinden vanaf volgende week tot
begin juli opnames plaats voor de nieuwe 8-delige dramaserie A'dam E.V.A. (Amsterdam
en vele anderen).

Parool
Jongeren. Kop: ‘Kinderen weten wat ze willen’. Speelplekken die door kinderen werden ontworpen, worden het meest gewaardeerd, blijkt uit onderzoek op alle scholen in De Baarsjes.

11 april

Parool
Milieu/Leefomgeving. Kop: ‘Schoonhouden straten slecht en duur’. Is De Baarsjes vuiler dan de andere stadsdelen? En waarom kost het schoonhouden van de straten zoveel? Over deze vragen buigt de raadscommissie zich dinsdag.

14 april

Parool
Kunst. Kop: ‘Kunstenaars in de rij voor juni Kunst’. De Juni Kunstmaand in De Baarsjes is weer populair. Zeker bij de deelnemers.
Ode magazine
Leefomgeving/milieu. Kop: ‘Stad voor Straks’. De Stichting Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) houdt tot en met 23 mei de expositie ‘Stad voor Straks’, een tentoonstelling over duurzaam bouwen. Onder andere zijn er prikkelende toekomstbeelden van stadsdeel De Baarsjes te zien.

15 april

Echo
Bestuurlijke Vernieuwing. Kop: ‘Van zeven naar drie in West?’. Een pittige discussie afgelopen donderdag in de raadzaal van stadsdeelkantoor Osdorp, over de plannen van de commissie Mertens. Arco Verburg, oud-stadsdeelvoorzitter van De Baarsjes en onderdeel van de commissie Mertens: “'In de commissie heb ik een minderheidsstandpunt ingenomen. Ik pleitte voor tien stadsdelen, in plaats van zeven”.
Welzijn. Kop: ‘Workshop Geweldloze communicatie’. Maandag 20 april is er om 20.00 uur in bibliotheek Mercatorplein een workshop gebaseerd op de ideeën uit het boek 'Geweldloze communicatie' van Marshall B. Rosenberg.
Cultuur. Kop: ‘TV-opnames in De Baarsjes’. Vanaf 14 april tot begin juli en van eind augustus tot half november is stadsdeel De Baarsjes opnamelocatie voor de nieuwe televisieserie 'A'dam-E.V.A.'.
Welzijn. Kop: ‘Tocht der buurtpunten’. Zondag 19 april kunnen alle bewoners uit De Baarsjes tussen 12.00 en 17.00 uur kennismaken met de opbouwwerkers en buurtpunten van Stichting DOCK
Jongeren. Kop: ‘Klein Kinderwarenhuis’. Zondag 19 april is de derde editie van het Klein Kinderwarenhuis in De Baarsjes.
Welzijn. Kop: ‘Dames in beweging’. Gymnastiekvereniging Arma Amsterdam heeft plaats voor nieuwe leden.
Veiligheid/Jongeren. Kop: ‘Adoptie door stadsdeel’. Stadsdeel De Baarsjes gaat het komende half jaar zorgen voor het Monument tegen Kindermishandeling.
Parool
Leefomgeving/milieu. Kop: ‘Boete op heterdaad bij huisvuil’. De milieupolitie in stadsdeel De Baarsjes gaat in burger posten bij vuilcontainers om bewoners die hun vuil verkeerd aanbieden op heterdaad te kunnen betrappen.
Werk/Jongeren. Kop: ‘Jongeren gaan helpen in glastuinbouw Aalsmeer’. Geen geld, geen vakantie, niks te doen. Realiteit voor nogal wat jongeren in West. De PvdA in De Baarsjes heeft daarop wat bedacht.
RTVNH
Leefomgeving/Milieu. Kop: ‘Boetes voor overtredingen met afval’. Agenten van de milieupolitie gaan in stadsdeel de Baarsjes in burger posten bij afvalcontainers. Zo hoopt de politie mensen die hun vuilnis verkeerd aanbieden op heterdaad te betrappen.
Amsterdams Stadsblad
Milieu/Leefomgeving. Kop: ‘Straten winnen klimaatfeest’. De Torresstraat, Van Spilbergenstraat en Van Speijkstraat krijgen op 16 mei een klimaatstraatfeest.
Ruimtelijke ordening. Kop: ‘Vespucciparkje in Italiaanse sfeer’. Bewoners van De Baarsjes kunnen nog vier weken reageren op het voorlopig ontwerp van het ‘postzegelpark Vespucci’. Milieu/Leefomgeving. Kop:’Baarsjes vies’. De Baarsjes is vuiler dan andere stadsdelen.
Welzijn. Kop: ‘Kinderen spelen mee in De Baarsjes’. Onderzoek in De Baarsjes toont aan dat kinderen het beste weten wat een leuke speelplek voor hen is.

18 april

Parool
Welzijn. Kop: ‘Speeddaten op Tocht der Buurtpunten’. Morgen is er in De Baarsjes een 'Tocht der Buurtpunten'. Bij de vier buurtpunten zullen allerlei activiteiten zijn.

20 april

Parool
Welzijn/Sport. Kop: Kinderen fitter door nieuwe sportclubs’. In stadsdeel De Baarsjes zijn er binnen een jaar zeven nieuwe sportclubs bijgekomen
Welzijn. Kop: ‘Bonnetjes? Huh?’. Stadsdeel De Baarsjes speelt graag voor Sinterklaas. Etentje hier, feestje daar: alles komt uit de grote vette subsidiezak.
Trouw
Bestuurlijke vernieuwing. Kop: ‘Aantal Amsterdamse stadsdelen gehalveerd’. Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg gaan op in het stadsdeel Oost. Westerpark, Oud-West, De Baarsjes en Bos en Lommer gaan op in stadsdeel West.

21 april

Volkskrant
Handhaving. Kop: ‘Illegalen in de winkels? Niet in deze wijk’. Inspecteurs merkten dat veel winkeliers de regels rond illegale arbeid en het minimumloon niet kennen. Daarom begon de dienst in mei 2008 een proef in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes.

22 april

Echo
Sport. Kop: ‘Zeven nieuwe sportclubs’. Sportbuurtwerk van stadsdeel De Baarsjes haalde binnen een jaar zeven nieuwe sportclubs binnen.
Welzijn. Kop: ‘Steun jonge gezinnen’. Als een jong gezin een moeilijke periode doormaakt, is er niet altijd een bekende in de buurt voor hulp. In het project Homestart helpen vrijwilligers jonge gezinnen.
Handhaving. Kop: ‘Rijden zonder rijbewijs’. Een 29-jarige Amsterdammer werd afgelopen woensdag bekeurd voor het niet handsfree bellen tijdens het autorijden. De automobilist reed over de Admiralengracht. Ook zijn rijbewijs was al in begin 2007 ongeldig verklaard.
Welzijn. Kop: ‘Kermis’. Vanaf vandaag (22 april) tot en met 3 mei is er weer kermis op het Mercatorplein
Dienstverlening. Kop: ‘Digitaal afspraken maken’. Het project Digitaal afspraken maken is het resultaat van goede samenwerking tussen stadsdelen en de Dienst Persoons- en Geo-informatie (DPG). Stadsdeel Zuideramstel en De Baarsjes zijn de eerste stadsdelen waar de mogelijkheid om digitaal afspraken te maken wordt ingevoerd.
Parool
Veiligheid. Kop: ‘Verloedering Baarsjes slaat keihard toe’. Met verbijstering las ik het artikel in Het Parool van zaterdag over de verloedering van de Jan Evertsenstraat en de Admiraal de Ruijterweg.
Bestuurlijke Vernieuwing. Kop: ‘Dagelijks bestuur vindt superstadsdeel te groot’. Het Dagelijks Bestuur van Bos en Lommer vindt het onverstandig dat burgemeester en wethouders het stadsdeel willen samenvoegen met Oud-West, De Baarsjes en Westerpark.
Amsterdams Stadsblad
Veiligheid. Kop: ‘Buurt tegen komst coffeeshop’ Een groep bewoners uit de Paramaribobuurt is tegen de komst van een coffeeshop in hun buurt.
Jongeren. Kop: ‘Meiden maken urban mode’. Soumaya, met twaalf jaar de jongste van de groep, past haar felroze jurk. Marlijn wil graag een vervolg aan het project geven in De Baarsjes. ‘Daar wonen veel allochtone meiden en het lijkt mij heel leuk als ze hun kleding met bijpassende hoofddoeken kunnen maken.’

24 april

Parool
Welzijn. Kop: ‘Hudsonstraat eert naamgever met feest’. In de Hudsonstraat en het Hudsonhof wordt 16 mei gevierd dat naamgever Henry Hudson vierhonderd jaar geleden vanuit Amsterdam naar New York vertrok.
Algemeen Dagblad
Leefomgeving/veiligheid. Kop: ‘Bewoners willen coffeeshop niet’. Bewoners van de Postjesbuurt in stadsdeel De Baarsjes vrezen voor de komst van een tweede coffeeshop.

28 april

Telegraaf
Handhaving. Kop: ‘Zwarte lijst gokkers’. Lastig is het ondergrondse gokken aan te pakken. Zo schijnen er kelders in Bos en Lommer en De Baarsjes te bestaan.

29 april

Echo
Algemene Zaken. Kop: ‘Herdenking’. Op 4 mei herdenken bewoners uit stadsdeel De Baarsjes de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei wordt Bevrijdingsdag gevierd.
Dienstverlening. Kop: ‘Service op afspraak’. Vanaf nu kunnen klanten digitaal een afspraak maken met burgerzaken in De Baarsjes.
Onderwijs. Kop: ‘Opening voorschool De Tulp’. Een stoet kinderen trok woensdagochtend van peuterspeelzaal De Tulp naar de Corantijnschool.
Publiekszaken. Kop: ‘Stadsdeel gesloten’. In verband met Koninginnedag, Dag van de Arbeid en Bevrijdingsdag is het stadsdeelkantoor van De Baarsjes gesloten op donderdag 30 april, vrijdag 1 mei en dinsdag 5 mei.
Welzijn/Sport. Kop: ‘Snelschaak toernooi’. Schaken onder het genot van oranjebitter en bitterballen; een spannend en gezellig begin van Koninginnedag. Het toernooi vindt plaats in Clubgebouw De Zuidpool aan de Willem Schoutenstraat 1A.
Amsterdams Stadsblad
Welzijn. Kop: ‘De Baarsjes stopt met eigen meldpunt’. De Baarsjes stopt met het Meldpunt Discriminatie/Moslimdiscriminatie. Het meldpunt heeft als als zelfstandig loket onvoldoende bestaansrecht.
Leefomgeving. Kop: ‘Nesten zwaluwen veilig in Witte de Withstraat’. In de Witte de Withstraat worden gevels ingrijpend gewijzigd. De tientallen nestkasten worden naar de achterzijde verplaatst.
Jongeren. Kop: ‘St. Jan winnaar Compokids 2009’. Groep zeven van basisschool St. jan is de winnaar van de jaarlijkse wedstrijd Compokids.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?