maandag, november 26, 2007

Publicaties tot 20 november

31 oktober

Echo
Openbare ruimte. Kop: ‘Opknappen Baarsjesweg’ (p. 1). Stadsdeel knapt Baarsjesweg (tussen Postjesweg en Surinamestraat) op.
Imago. Kop: ‘Larbi filmt in De Baarsjes’ (p. 5). Winnaar Ymere-Baarsjesbeurs is bezig met zijn filmproject. Een bijrol voor stadsdeelvoorzitter Arco Verburg.
Verkeer. Kop: ‘Autodelen’ (p. 5). DB wil autodelen in stadsdeel stimuleren met subsidie op abonnementskosten in eerste jaar.
Groen. Kop: ‘Renstroken voor honden’ (p. 5). Honden mogen los blijven lopen op zogenaamde ‘renstroken’.

Amsterdams Stadsblad
Imago. Kop: ‘Larbi improviseert zijn film’ (p. 3). Verslag van de opnamedag.

1 november


AT5 (tekst), Imago. Welkomstbord in De Baarsjes. Zie http://www.at5.nl/nieuwsartikel.asp?newsid=30582.
Metro, Imago. Kop: ‘De Baarsjes: nóg gastvrijer’ (p. 15 met foto). Onthulling welkomstbord.
AT5 Nieuws, Dienstverlening. Antwoord werkt nog niet naar behoren. Ook op website http://www.at5.nl/nieuwsarchief.asp?newsid=30560&archiefdag=3).

2 november

Parool, Dienstverlening. Kop: ‘14020 helpt lang niet altijd’. De Baarsjes communiceert naast 14020 óók het eigen nummer. Ook op internet http://www.parool.nl/nieuws/2007/NOV/02/ams1.html.
Metro, Imago. Kop: ‘Huizen De Baarsjes flink duurder’ (p. 12). Aantal resultaten uit Stadsdeelmonitor op een rij.
Amsterdam.nl (homepage website). Imago. Kop: ‘De Baarsjes zit in de lift’. Stadsdeelmonitor toegelicht. http://www.amsterdam.nl/?ActItmIdt=95835.

6 november

Parool, Openbare ruimte. Kop: ‘VVD heeft haast met parkeergarage’ (p. 18).

7 november

Echo
Imago. Kop: ‘Welkom in De Baarsjes’ (p. 1, opening met foto). Portefeuillehouder Ab Cherribi bevestigt eerste welkomstbord.
Verkeer. Kop: ‘Opknapbeurt garage’ (p. 1). Stadsdeel wil garage Mercatorplein opknappen.
Bestuur. Kop: ‘Begroting’ (p. 1). Aankondiging van begrotingscie in stadsdeelraad.
Imago. Kop: ‘Stadsdeelmonitor’ (p. 7). Onderzoeksbureau O+S komt met nieuwe stadsdeelmonitor. Beeld van De Baarsjes steeds gunstiger.
Antwoord. Kop: ‘14020’. Stadsdeel De Baarsjes communiceert ook eigen nummer voor aantal diensten, naast dat van Antwoord.

Amsterdams Stadsblad
Wonen. Kop: ‘Woningen in De Baarsjes snel duurder’ (p. 3). Kort bericht over Stadsdeelmonitor.
Antwoord. Kop: ‘Telefoonnummer De Baarsjes weer op de site’ (p. 3).
Imago. Kop: ‘Welkom in De Baarsjes borden’ (p. 7).

8 november

Metro, Wonen. Kop: ‘Splitsingsbeleid populair in De Baarsjes’ (p. 22). Splitsingsbeleid leidt tot gevarieerder aanbod in woningmarkt.

12 november

Metro, Openbare ruimte. Kop: ‘Verscherpte controles bij geluidsoverlast horeca’ (p. 14). Inspecteurs ook in het weekend op pad om geluidsoverlast tegen te gaan.
Trouw, Sociale cohesie. Kop: ‘Laat duizend bloemen bloeien’ (p. 6). Joke Hermsen over de Denktank Sociale Cohesie De Baarsjes.
Op internet. http://www.amsterdam.nl/nieuws?ActItmIdt=97421. Over de Stadsdeelmonitor. Bewoners geven De Baarsjes een 6,9.

14 november


Telegraaf, Sport. Kop: ‘Leren boksen van Joval’. Bokskampioen Joval geeft les in De Baarsjes (met foto).

Echo
Sport. Kop: ‘Krajicek Playground’ (p.1). De Baarsjes wil Krajicek Playground én de Tulp verbouwen tot multifunctioneel kindersportcentrum.
Welzijn. Kop: ‘Verwendag voor mantelzorgers’ (p. 5). Portefeuillehouder Mirjam Smeels zet mantelzorgers in het zonnetje.

Amsterdams Stadsblad
Welzijn. Kop: ‘Buurtmaatschap Mozaïek is verhuisd’ (p. 3). Portefeuillehouder Mirjam Smeels doet openingshandel van nieuwe onderkomen.
Openbare ruimte. Kop: ‘Verlagen grondwater Van Speijkstraat’ (p. 3) Verlagen grondwaterstand mogelijke oplossing voor wateroverlast in buurt.
Wonen. Kop: ‘Kiezen tussen huurder en welstand’ (p. 9). Portefeuillehouder Ab Cherribi vindt dat beschermd stadsgezicht niet moet leiden tot hogere huren.

16 november

Parool, Sociale cohesie. Kop: ‘Niet met ziektes schelden’ (p. 18 e.v.). De Dag van Respect met een sfeerverslag vanuit De Baarsjes. Kinderen op basisschool De Notenkraker gaan met elkaar in discussie.

Op internet. http://www.amsterdam.nl/nieuws?ActItmIdt=98603. Jan Evertsenstraat een maand eerder klaar, dus feesten maar!

19 november

Op internet. http://www.at5.nl/nieuwsartikel.asp?newsid=30981. De Baarsjes eet met nieuwe bewoners. Ook op http://www.rtvnh.nl/nieuws/index.asp?newsid=79938.

Parool, Kunst. Kort bericht over opening Meneer de Wit. Ook op internet: http://www.parool.nl/nieuws/extra/amsterdam.html.

20 november

Parool, Imago. Kop: ‘Stadsdeel wil verbondenheid scheppen’. Welkomstdiner in de Baarsjes voor nieuwe bewoners.
Metro, Imago. Kort bericht over welkomstdiner.
Amsterdam Weekly, Antwoord. Kop: ‘Putting complaints on the map’ (p. 6 e.v.). Over 14 020 en de positie die De Baarsjes inneemt.

donderdag, november 01, 2007

Publicaties tot 31 oktober

25 oktober

Echo
Openbare ruimte. Kop: ‘Opening speeltuin Mercator’ (p. 1, opening + foto).
Openbare ruimte. Kop: ‘Schonere straten’ (p. 1). Het DB trekt ruim twee ton extra uit om de straten in De Baarsjes schoner te krijgen.
Openbare ruimte. Kop: ‘Fonteinen drinkwater’ (p. 1). Het DB doet een voorstel om drinkwaterfonteintjes in De Baarsjes te realiseren.
Openbare ruimte. Kop: ‘Jan Evertsenstraat eerder klaar’ (p. 1). De opknapbeurt Jan Eef is een maand eerder klaar dan gepland door goede samenwerking partners.
Sociale cohesie. Kop: ‘Multiculturele activiteiten organiseren’ (p. 2). Netwerk Vrijwilligers De Baarsjes organiseert bijeenkomst.
Openbare ruimte. Kop: ‘Verlichting portieken’ (p. 3). Het DB stelt 10.000 euro ter beschikking voor verbetering portiekverlichting in o.a. Van Speijkstraat.
Openbare ruimte. Kop: ‘Ondergronds parkeren’ (p. 3). De raadscie Wonen praat over de toekomst van het Surinameplein.
Bestuur. Kop: ‘Programmabegroting 2008’ (p. 3). DB nodigt iedereen uit voor netwerkborrel over Programmabegroting 2008.
Openbare ruimte. Kop: ‘Onvrede over speeltuin’ (p. 11). Bewoners zijn ontevreden over opgeknapte speeltuin Columbusplein.
Sociale cohesie. Kop: ‘Mantelzorgers in zonnetje’ (p. 11). Er komt een verwenbijeenkomst voor mantelzorgers.
Groen. Kop: ‘Investeren in bomen’ (p. 11). Het DB reserveert extra geld voor verbetering bomenbestand en uitbreiding kleinschalig groen.

Amsterdams Stadsblad
Openbare ruimte. Kop: ‘Jan Evertsenstraat maand eerder klaar’ (p. 3).

Parool, Veiligheid. Kop: ‘VVD wil fouilleren in west’. De VVD wil dat preventief fouilleren en mobiele camera's kunnen worden ingezet in De Baarsjes. De PvdA reageert afwijzend.

Op internet. Discussie over Surinameplein in raadscie krijgt op website vervolg. http://www.cremerplein.nl/index.php?itemid=2401

27 oktober

Elsevier, Veiligheid. Kop: ‘Vulkaan aan de A10’. Over de problemen in Amsterdam-West. Citaat: ‘Amsterdam-West staat al jaren op springen’.
PZC en Nederlands Dagblad, Milieu. Kop: ‘Deelauto in de strijd tegen parkeerproblemen’. De Baarsjes trekt 30.000 euro uit om autodelen te bevorderen.
Parool, Milieu. Kort bericht over autodelen in De Baarsjes.

31 oktober

AT5 Nieuws, Dienstverlening. Antwoord werkt nog niet naar behoren. Op AT5 teletekst het bericht dat De Baarsjes voorlopig ook het eigen nummer communiceert (http://www.at5.nl/nieuwsartikel.asp?newsid=30560).

This page is powered by Blogger. Isn't yours?