woensdag, september 23, 2009

Publicaties tot en met 16 september

3 september

Parool
Onderwijs. Kop: ‘Geen vertrouwen in As Siddieq.’ Sharon Dijksma gisteren in de tweede kamer.
Trouw
Onderwijs. Kop: ‘Bestuur As Siddieq heeft genoeg tijd gehad.’ Stuk van Godfried Lambriex. ‘Maatregelen hebben niets te maken met inperking van vrijheid van onderwijs.’
Noordhollands Dagblad
Economie. Kop: ‘Kruideniersstad.’ Over plan Asscher winkels op zondag open.

4 september

Spits
Veiligheid. Kop: ‘Buren maken buurt veiliger.’ Over uitkomsten enquête onder bewonerspanel over veiligheid.

5 september

Parool
Openbare ruimte. Kop: ‘Definitief ontwerp Witte de Withstraat.’

7 september

AT5
Parkeren. Onderwerp: ‘Caravan neemt vier parkeerplaatsen in beslag.’ Kort commentaar Coos Hoebe. (AT5 journaal, item start op 6.40 minuten.)
Parool
Openbare ruimte. Kop: ‘Meer stallingen en rekken voor fietsen.’

8 september

Parool
Handhaving. Kop: ‘Handhaven op zondag: weinig effect.’
Telegraaf
Veiligheid. Kop: ‘Buren maken omgeving veilig.’ Over uitkomsten enquête onder bewonerspanel over veiligheid.
Binnenlands Bestuur
Welzijn. Kop: ‘Zorg over christelijke hoerenaanpak.’ Fracties in de Amsterdamse gemeenteraad maken zich zorgen over mogelijke evangelisatie door hulporganisatie Scharlaken Koord bij het door de gemeente ondersteunde uitstapprogramma voor prostituees. Scharlaken Koord is onderdeel van de christelijke stichting Tot Heil des Volks.

9 september

Nederlands DagbladW
Welzijn. Kop: ‘Wethouder: scharlaken koord werkt neutraal.’
Parool
Welzijn. Kop: ‘Open dag in opgeknapt Ouder-Kind-Centrum.’
Amsterdams Stadsblad
Openbare Ruimte. Kop: ‘Eén fietsparkeerplek per woning Baarsjes.’
Welzijn. Kop: ‘Deelnemers gezocht voor Mixen in Mokum.’ Oude en nieuwe Amsterdammers leren elkaar beter kennen.
Welzijn. Kop: ‘Viering opening Ouder Kind Centrum.’
Veiligheid. Kop: ‘Liever goede buur dan politie.’
Openbare ruimte / handhaving. Kop: ‘Controleurs niet op zondag aan het werk.’
Openbare ruimte. Kop: ‘Breder fietspad in Witte de Withstraat.’
Echo
Veiligheid. Kop: ‘Goede buur is belangrijk.’ Over uitkomsten enquête onder bewonerspanel over veiligheid.
Sport/ontspanning. Kop: ‘Shiatsu workshop’. Van GoYuMe.
Wonen/openbare ruimte. Kop: ‘Loop de Monumentenroute.’ Tijdens monumentendag 12 september
Wonen/openbare ruimte. Kop: ‘Passébuurt wordt Chassébuurt.’ Over Chassétour.Openbare ruimte.
Wonen/Bouwen. Kop: ‘Jongeren slopen parkeergarage’. En starten daarmee renovatie Mercatorplein.

Parkeren/openbare ruimte. Kop: ‘Fietsparkeerplekken.’ Meer fietsenrekken en buurtstallingen.
Welzijn. Kop: ‘Open huis Ouder Kind Centrum.’
Openbare ruimte/handhaving. Kop: ‘Handhaven op zondag.’
Openbare ruimte. Kop: ‘Definitief ontwerp Witte de With.’
Kunst. Kop: ‘Droompjes.’ Expositie bij MLB, Witte de Withstraat.
Stadsdeelraad. Kop: ‘Op weg naar West.’ Bewonersavonden over fusie vier westelijke stadsdelen.

10 september

Parool
Parkeren. Kop: ‘Parkeerperikelen’. Als vergunninghouder van een parkeerplaatsje in De Baarsjes schaam ik me met regelmaat diep wat mijn bezoek moet doorstaan om bij mij een bord boerenkool met worst te komen eten.
Leefomgeving. Kop: ‘Mooie verhalen uit eigen buurt’. Kinderen van groep 6 tot en met 8 kunnen op de website www.buurtenstad.nl de geschiedenis van hun eigen wijk leren kennen. In De Baarsjes komt de Slatuinenweg met zijn kleine woninkjes aan bod.
Onderwijs. Kop: ‘Meten met twee maten bij As Siddieq’. De islamitische basisscholengemeenschap As Siddieq is wederom in het nieuws.
Integratie. Kop: ‘Mixen in Mokum in de Tagerijn’. Een nieuw project in De Baarsjes moet oude en nieuwe Amsterdammers bewuster maken van elkaar, hun stadsdeel en de stad.
Reformatorisch Dagblad
Welzijn. Kop: ‘Amsterdam blijft achter Scharlaken Koord staan’. In Amsterdam is de laatste tijd al vaker uitvoerig over door de gemeente gesubsidieerde projecten van christelijke organisaties gesproken. Zo stapte voorzitter Verburg van stadsdeel De Baarsjes in januari op na kritiek op de aanbesteding van het jeugdwerk aan Youth for Christ.

11 september

Parool
Bestuurlijke vernieuwing. Kop: ‘Op reis naar West, het nieuwe stadsdeel’. In De Baarsjes, mogen burgers van het bestuur meepraten over deze 'reis' en de 'bagage' die mee moet naar het nieuwe stadsdeel.

12 september


Parool
Sport. ‘Sportdag op Balboaplein’. Vandaag is het Jeugdsportdag in De Baarsjes.

14 september

Parool
Milieu/Leefomgeving. Kop: ‘Surinameplein zondag plek van ontmoeting’. Het Surinameplein verandert zondag in 'een plek van ontmoeting' tussen De Baarsjes en Oud-Zuid.

Fusie stadsdelen. Kop: ‘Stadsdeel West, hoe bedoelt u?’ Per bakfiets trokken raadsleden en bestuurders zaterdag de straat op om mensen te attenderen op het stadsdeel West.

15 september

Parool
Economische Zaken. Kop: ‘Ondernemen in het bloed.’ GoYuMe in Jan Evertsenstraat mag ‘na drie jaar knokken van het stadsdeel eindelijk koffie schenken’.

16 september

Parool
Welzijn. Kop: ‘Baarsjes/Bos en Lommer’. In De Baarsjes en Bos en Lommer zoekt vrijwilligersorganisatie Home-Start naar ervaren opvoeders.
Veiligheid. Kop: ‘Advocaat niet vrij om te zeggen waar B. is’. Verdacht van steekpartij Jan Evertsenstraat.
Wonen. Kop: ‘Mercatorbad vraagt meer subsidie.’ Als het stadsdeel niet over de brug komt dreigt een faillissement.
Echo

Welzijn jeugd. Kop: ‘Jeugdsportdag op Balboaplein.’
Economische Zaken. Kop: Braderie’ In Jan evertsenstraat en op Mercatorplein.
Kunst. Kop: ‘Slaves of Holland’. Expositie in Meneer de Wit
Fusie stadsdelen. Kop: ‘Loop mee door stadsdeel West.’ Op autovrije zondag.
Fusie stadsdelen. Kop: ‘Bakfiets vol bagage voor West.’
Welzijn. Kop: ‘Elke week iets leuks.’ Olympia Circus.
Milieu / verkeer. Kop: ‘Autovrije zondag op Surinameplein.
Milieu. Kop: ‘Zon op je dak.’
Amsterdams Stadsblad

Fusie stadsdelen. Kop: ‘Buurtbewoners doen zegje over fusie.’

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?